Powrót

Transfer pieniędzy

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-23

Transfer pieniędzy

Przy transferze pieniędzy z Wysp do Polski najbardziej opłacalne są transfery bankowe. W większości banków, przy znacznych kwotach, koszt takiej przesyłki powinien wynieść kilkanaście funtów.
Do dokonania takiego przelewu potrzebny nam będzie numer IBAN (International Bank Account Number), który poda nam oddział banku, do którego chcemy dokonać transferu. Przelew dotrze na konto po 3-4 dniach.

Jeżeli chcemy w Polsce otrzymać przelew w funtach, musimy prowadzić tu konto walutowe. W innym przypadku, przy przelewie na polskie konto, funty zostaną przeliczone po kursie dnia na złotówki, co może się okazać mniej korzystne niż przelew na rachunek walutowy.

Wielu rodaków, chcąc oszczędzić kilkanaście funtów, decyduje się jednak na przywóz pieniędzy w gotówce. W przypadku mniejszych kwot nie stanowi to większego problemu. Przy kwotach stanowiących równowartość bądź przekraczających 10 tys. euro trzeba jednak pamiętać o obowiązku zgłoszenia tego przy odprawie paszportowej. Prawo to obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej.

Warto wiedzieć

Służby celne krajów UE mają prawo zatrzymać niezgłoszone kwoty jako podejrzane i podejmować działania przeciwko tym, którzy decydują się na ich przewóz.

Co istotne, na równowartość 10 tys. euro składają się w tym wypadku wszystkie papiery wartościowe, a więc oprócz banknotów także akcje, obligacje, czeki podróżne itp. Wymóg został wprowadzony ze względu na unijną dyrektywę o praniu brudnych pieniędzy, która umożliwia monitorowanie transakcji finansowych.

Warto wiedzieć

Może się zdarzyć, że kantory bądź banki nie przyjmą monet bądź płacą za nie po bardzo zaniżonym kursie. W przypadku przewożenia pieniędzy w gotówce warto więc wymienić pieniądze na banknoty jeszcze w Wielkiej Brytanii.

Zdarzały się też problemy z przyjmowaniem funtów szkockich, irlandzkich bądź Jersey. Te również warto wymienić na funty angielskie jeszcze przed powrotem. Brytyjczycy mogą na próbę wymiany reagować zdziwieniem, ale pomaga informacja o kłopotach z wydaniem tych pieniędzy na terenie Anglii (co zdarza się dość często u drobnych sklepikarzy).

Podstawa prawna:

Ustawa zdnia 27 lipca 2002 roku –Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów zdnia 29 czerwca 2007 roku wsprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju iwywozu za granicę tych wartości lub środków (Dz. U. z2007 r. Nr 126, poz. 875),

Ustawa zdnia 10 września 1999 roku –Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.).


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.