Brexit – Najważniejsze informacje

Unia Europejska i Wielka Brytania uzgodniły warunki współpracy od 1 stycznia 2021 roku.

Wynik negocjacji

24 grudnia 2020 r. UE i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, na który składają się:

 • Umowa o handlu i współpracy,
 • Umowa o współpracy w zakresie bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej,
 • Umowa w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych.

Umowa o handlu i współpracy jest centralnym elementem przyszłych relacji. Obejmuje m.in. handel towarami, usługami w tym transport lotniczy i drogowy, koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, rybołówstwo, współpracę organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, udział Wielkiej Brytanii w programach UE oraz mechanizm zarządzania relacjami.

Po zakończeniu okresu przejściowego, którego ostatnim dniem był 31 grudnia 2020 r. wszystkie powyższe umowy obowiązują od 1 stycznia 2021 r. w ramach mechanizmu tzw. tymczasowego stosowania. Dzięki temu UE i państwa członkowskie mają czas na dopełnienie wewnętrznych procedur, które pozwolą na ich zawarcie. Z punktu widzenia obywateli i firm mechanizm tymczasowego stosowania nie wpływa na korzystanie z możliwości przewidzianych umowami.

Od 1 stycznia 2021 r. podstawą relacji UE-Wielka Brytania jest Umowa o handlu i współpracy.

Wielka Brytania nie jest już formalnie członkiem UE od 1 lutego 2020 r. ale we wzajemnych relacjach obowiązywał tzw. okres przejściowy przewidziany Umową o wystąpieniu z UE. Okres przejściowy oznaczał, że dla obywateli i firm w relacjach UE z Wielką Brytanią nie było praktycznie żadnych zmian w porównaniu do członkostwa tego kraju w UE.

Wynegocjowany pakiet umów a w szczególności Umowa o handlu i współpracy przewidziały szereg uproszczeń i ułatwień, w tym handel bez ceł i ograniczeń ilościowych, co jest rozwiązaniem bezprecedensowym, jeśli chodzi o unijne umowy o wolnym handlu.

Jednak ze względu na decyzję Wielkiej Brytanii o opuszczeniu wspólnego rynku i unii celnej utrzymanie dotychczasowych warunków wymiany handlowej jest niemożliwe. Powróciły kontrole graniczne i konieczność dopełnienia procedur celnych oraz związanych z dopuszczeniem towarów UE do obrotu na rynku brytyjskim.

 

Dodatkowe informacje i kontakty

Więcej informacji nt. zmian w relacjach UE – Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r. można znaleźć poniżej:

Polecamy informacje zawarte na stronie brexit.gov.pl stanowiące bazę wiedzy o aktualnej sytuacji prawnej w relacjach Unia Europejska - Wielka Brytania i zawartych regulacjach.

Pytania dotyczące brexitu można zadać na adres brexit@mr.gov.pl.

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r. można również znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Wybrane informacje ze strony brexit.gov.pl

 

Informacje na temat skutków zakończenia okresu przejściowego w zakresie poszczególnych obszarów, tj:

 • Zawody regulowane i uznawanie kwalifikacji w tych zawodach,
 • Opieka zdrowotna,
 • Prawo jazdy,
 • Transport lotniczy,
 • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego,
 • Uznawanie wykształcenia uzyskanego w UK,
 • Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

znajdują się tu.

 

W zawiadomieniu w sprawie podróżowania pomiędzy UE a Zjednoczonym Królestwem po zakończeniu okresu przejściowego znajdują się m.in. informacje dotyczące:

 • należności celnych. vat, akcyzy,
 • przewozu zwierząt domowych,
 • przewozu roślin,
 • środków pieniężnych,
 • prawa jazdy,
 • prawa do opieki zdrowotnej
 • i inne.

Poradnik dla przedsiebiorcy - Zasady współpracy z Wielką Brytania od 1 stycznia 2021 r.

Źródło: www.brexit.gov.pl

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.