Brexit – Najważniejsze informacje

Unia Europejska i Wielka Brytania uzgodniły warunki współpracy od 1 stycznia 2021 roku.

Wynik negocjacji

24 grudnia 2020 r. UE i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, na który składają się:

 • Umowa o handlu i współpracy,
 • Umowa o współpracy w zakresie bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej,
 • Umowa w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych.

Umowa o handlu i współpracy jest centralnym elementem przyszłych relacji. Obejmuje m.in. handel towarami, usługami w tym transport lotniczy i drogowy, koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, rybołówstwo, współpracę organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, udział Wielkiej Brytanii w programach UE oraz mechanizm zarządzania relacjami.

Ze względu na bardzo krótki czas jaki pozostał do zakończenia okresu przejściowego, którego ostatnim dniem jest 31 grudnia br. wszystkie powyższe umowy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. w ramach mechanizmu tzw. tymczasowego stosowania. Dzięki temu UE i państwa członkowskie będą mieć czas na dopełnienie wewnętrznych procedur, które pozwolą na ich zawarcie. Z punktu widzenia obywateli i firm mechanizm tymczasowego stosowania nie wpływa na korzystanie z możliwości przewidzianych umowami.

31 grudnia 2020 r. to ostatni dzień okresu przejściowego – od 1 stycznia 2021 r. podstawą relacji UE-Wielka Brytania będzie Umowa o handlu i współpracy

Wielka Brytania nie jest już formalnie członkiem UE od 1 lutego 2020 r.  ale we wzajemnych relacjach obowiązywał tzw. okres przejściowy przewidziany Umową o wystąpieniu z UE. Okres przejściowy oznaczał, że dla obywateli i firm w relacjach UE z Wielką Brytanią nie było praktycznie żadnych zmian w porównaniu do członkostwa tego kraju w UE.

Wynegocjowany pakiet umów a w szczególności Umowa o handlu i współpracy przewidują szereg uproszczeń i ułatwień, w tym handel bez ceł i ograniczeń ilościowych co jest rozwiązaniem bezprecedensowym jeśli chodzi o unijne umowy o wolnym handlu.

Jednak ze względu na decyzję Wielkiej Brytanii o opuszczeniu wspólnego rynku i unii celnej utrzymanie dotychczasowych warunków wymiany handlowej będzie niemożliwe. Powrócą kontrole graniczne i konieczność dopełnienia procedur celnych oraz związanych z dopuszczeniem towarów UE do obrotu na rynku brytyjskim.

 

Dodatkowe informacje i kontakty

Więcej informacji nt. zmian w relacjach UE – Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r. można znaleźć poniżej:

Polecamy informacje zawarte na stronie brexit.gov.pl stanowiące bazę wiedzy o aktualnej sytuacji prawnej w relacjach Unia Europejska - Wielka Brytania i zawartych regulacjach.

Pytania dotyczące brexitu można zadać na adres brexit@mr.gov.pl.

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r. można również znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Wybrane informacje ze strony brexit.gov.pl

 

Informacje na temat skutków zakończenia okresu przejściowego w zakresie poszczególnych obszarów, tj:

 • Zawody regulowane i uznawanie kwalifikacji w tych zawodach,
 • Opieka zdrowotna,
 • Prawo jazdy,
 • Transport lotniczy,
 • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego,
 • Uznawanie wykształcenia uzyskanego w UK,
 • Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

znajdują się tu.

 

W zawiadomieniu w sprawie podróżowania pomiędzy UE a Zjednoczonym Królestwem po zakończeniu okresu przejściowego znajdują się m.in. informacje dotyczące:

 • należności celnych. vat, akcyzy,
 • przewozu zwierząt domowych,
 • przewozu roślin,
 • środków pieniężnych,
 • prawa jazdy,
 • prawa do opieki zdrowotnej
 • i inne.

Poradnik dla przedsiebiorcy - Zasady współpracy z Wielką Brytania od 1 stycznia 2021 r.

Źródło: www.brexit.gov.pl

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.