Brexit – najważniejsze informacje

Zastanawiasz się jak brexit może wpłynąć na Twoje życie lub na Twój biznes? Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze źródła informacji na ten temat.

Świadczenia rodzinne i społeczne

Najważniejsze informacje na temat rozwiązań, które zostaną wdrożone w przypadku bezumownego brexitu, w zakresie m.in. statusu bezrobotnego i zasiłku dla bezrobotnych, świadczeń z zabezpieczenia społecznego, świadczeń dla rodzin i pomocy socjalnej,  znaleźć można na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przeprowadzka

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej zamieściło informacje dla osób fizycznych:

Mienie przesiedlenia osób przenoszących swoje miejsce zamieszkania z Wielkiej Brytanii do Polski

Limity dla podróżujących z Wielkiej Brytanii do Polski

Dokumenty podróży po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Biznes i formalności celno-podatkowe

O tym, jaki potencjalny wpływ na prowadzoną działalność może mieć brexit, w jego różnych wariantach, przeczytać można na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz na stronie Biznes.gov.pl.

Natomiast Ministerstwo Finansów na swojej stronie informuje o formalnościach celnych i podatkowych (VAT i akcyza), dotyczących środowiska biznesowego, po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Na stronie Ministerstwa Finansów można znaleźć też informację o wpływie brexitu na uznawanie w Polsce kwalifikacji zawodowych biegłych rewidentów uzyskanych w Wielkiej Brytanii. Ponadto na stronie MF można uzyskać informację o skutkach brexitu dla firm audytorskich oraz jednostek badanych.

Na stronie głównej MF utworzona została specjalna zakładka, na której zamieszczone i na bieżąco aktualizowane są linki do wszystkich dotychczasowych komunikatów MF związanych z brexitem.

Z pytaniami na temat zmian spowodowanych wyjściem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. z UE można również uzyskać w Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), pod numerami telefonów:

22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)

801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)

+48 22 330 03 30 (z zagranicy)

Po połączeniu z numerem infolinii należy wybrać jako temat rozmowy nr 2 (informacje celne), a następnie nr 1 (przepisy celne i Brexit).

Edukacja

O kształceniu w Polsce dzieci obywateli Wielkiej Brytanii, po opuszczeniu przez ten kraj Unii Europejskiej, przeczytać można na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Natomiast informacje o możliwości uznania w Polsce kwalifikacji zawodowych uzyskanych w Wielkiej Brytanii, po opuszczeniu przez ten kraj Unii Europejskiej, dostępne są na stronie  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kwalifikacje zawodowe uzyskane w Wielkiej Brytanii

Inwestycje i rozwój

Informacje dotyczące uznawania kwalifikacji, dostępu do zawodów regulowanych w zakresie właściwości Ministra Inwestycji i Rozwoju, a także informacje o obrocie wyrobami budowlanymi podlegającymi przepisom dotyczącym wprowadzenia do obrotu lub udostępnienia na rynku można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa.

Zdrowie

Informacje nt. konsekwencji bezumownego Brexitu z punktu widzenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Pobyt obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce

Zmiany zasad pobytu obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin w Polsce, w związku z brexitem, opisane zostały na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Bądź na bieżąco czyli Komisja Europejska informuje…

Informacje na temat kolejnych decyzji zapadających w Komisji Europejskiej w sprawie brexitu publikowane są na bieżąco na stronie KE.

Komisja Europejska udostępnia na swojej stronie poradniki, w których znaleźć można informacje o tym jak wyjście Wielkiej Brytanii z UE, w przypadku braku porozumienia o brexicie, wpłynie na poszczególne sfery życia:

Podróżowanie między Wielką Brytanią a UE w przypadku braku porozumienia o Brexicie

Prawa obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających w UE w przypadku braku porozumienia o Brexicie

Prawa obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii w przypadku braku porozumienia o Brexicie

Prawa konsumentów w przypadku braku porozumienia o Brexicie

Nauka i szkolenie w Wielkiej Brytanii w przypadku braku porozumienia o Brexicie

Siedem rzeczy, które muszą wiedzieć firmy w UE-27 aby przygotować się na Brexit

Ponadto KE na swojej stronie internetowej opublikowała:

Przewodnik celny dla przedsiębiorców oraz

informację o podsumowaniu przygotowań KE do bezumownego brexitu.

Serwis brexit.gov.pl

Oficjalna strona internetowa poświęcona zagadnieniom brexitu.

Serwis GOV.UK

Rejestracja 'settled status'. Założenia systemu i etapy ubiegania się o status osoby osiedlonej.

 

 

Powroty.gov.pl

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.