• Renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS a praca w krajach UE/EFTA
  Renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS, nazywana w języku codziennym rentą chorobową, może przysługiwać osobom, które posiadają zarówno polskie, jak i zagraniczne okresy ubezpieczenia. Na jakich zasadach jest przyznawana? Jakie warunki należy spełnić? Wyjaśniamy.

 • Katarzynki, czyli Kasiu daj znać, co się będzie ze mną dziać
  Proroczy sen, gęsie pióro pod poduszką, gałązka wiśni wstawiona do wody, wróżenie z kubków. To tylko niektóre atrybuty katarzynek, zapomnianego dziś zwyczaju, męskiego odpowiednika andrzejek. Jako że o tradycję warto dbać i pamiętać o dawnych obrzędach, przypominamy czym są katarzynki.

 • Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy
  11 listopada wypada Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. Warto przy tej okazji przypomnieć historię naszego hymnu. Pieśni, która prowadziła Polaków ku wolności. Inspirowała i dawała nadzieję na odzyskanie niepodległości w czasach, w których nie było Polski na mapie Europy.

 • Obcowanie żywych z umarłymi
  Co wspólnego mają ze sobą Halloween i Dziady? Istotą jednego i drugiego zwyczaju jest wiara w to, że na przełomie października i listopada zaciera się granica między doczesnością a wiecznością. Różne są rytuały i obrzędy, ale łączy je obcowanie żywych ze zmarłymi. Co charakteryzuje Halloween, a co Dziady? Jaka jest historia tych zwyczajów? Zapraszamy do lektury.

 • Rejestracja pobytu obywatela UE w Polsce
  Zgodnie z art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w traktatach i aktach przyjętych w celu ich wykonania.

 • Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem - prawo, czy obowiązek?
  Zarówno kobiety, które decydując się na zamążpójście przyjęły nazwisko męża, jak i mężczyźni, którzy przyjęli nazwisko żony, po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie o rozwód, mają możliwość powrotu do nazwiska noszonego przed wstąpieniem w związek małżeński. Sam wyrok rozwodowy nie wprowadza zmian w nazwiskach osób rozwiedzionych.

 • Dla dzieci i nastolatków – bezpłatne e-magazyny o nich i o Polsce
  Mamy dobrą wiadomość dla rodziców małych i dużych uczniów. Dzieci polskie i młodzież polska mieszkający poza granicami Polski mają swoje bezpłatne e-magazyny, dzięki którym mogą być bliżej Polski.

 • Szkoła w Polsce – obowiązek i prawo dostępu
  Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe (art. 35), w Polsce nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia, a obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

 • 500 plus a przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  Od początku okresu świadczeniowego 2022/2023, tj. od dnia 1 czerwca 2022 r., zaszła istotna zmiana, dotycząca wypłaty świadczenia wychowawczego przyznawanego w związku z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Na podstawie przepisów krajowych, po spełnieniu warunków, świadczenie przyznawane będzie w pełnej wysokości, niezależnie od wyznaczonego przepisami unijnymi państwa pierwszeństwa.

 • Procedura ubiegania się w Polsce o paszport dla dziecka do 5. roku życia
  Jeśli planujesz podróż z małym dzieckiem do krajów spoza UE powinieneś ubiegać się o paszport dla niego. Jest to również dokument, z którym twoje dziecko będzie mogło przemieszczać się pomiędzy państwami UE. Do złożenia wniosku paszportowego dziecku konieczna jest zgoda obojga rodziców i w obecności pracownika urzędu muszą oni złożyć swoje podpisy. Jak przygotować się na wizytę w oddziale paszportowym? Jakie będą potrzebne dokumenty?

 • Zmiana przedszkola po przeprowadzce
  Zmiana miejsca zamieszkania i związana z tym przeprowadzka do innego kraju to najczęstszy powód zmiany przedszkola dziecka. Jak pomóc mu zmniejszyć stres wywołany zmianą placówki? Jak zapisać je do nowego przedszkola w trakcie roku szkolnego? Odpowiadamy.

 • Plan powrotu do Polski z dziećmi w 5 krokach
  Osoby, które planują powrót do kraju, zwykle skupiają się na niezbędnych formalnościach. Tymczasem równie ważne jak dokumenty jest odpowiednie nastawienie psychiczne, zarówno rodzica jak i powracającego dziecka.

 • Konferencja metodyczna dla nauczycieli szkół polonijnych w Niemczech
  Trwa konferencja metodyczna dla nauczycieli polonijnych pracujących w placówkach oświatowych w Niemczech. Organizatorem trzydniowej konferencji we Wrocławiu jest Polonijne Centrum Nauczycielskie – jednostka szkoleniowa w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 • Uzyskaj podatkową interpretację indywidualną
  Interpretacja może dotyczyć zarówno tych zdarzeń, które już się wydarzyły (stanów faktycznych), jak i zdarzeń, które dopiero planujesz (zdarzeń przyszłych). Sprawdź, jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną.

 • II MIĘDZYNARODOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA W NARCIARSTWIE BIEGOWYM
  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z Polskim Komitetem Olimpijskim zapraszają na II Międzynarodowe Polonijne Mistrzostwa w Narciarstwie Biegowym, które odbędą się w dniach 18-21 grudnia 2022 w Wiśle, Trasy Biegowe na Kubalonce.

 • POLONIJNY FESTIWAL NORDIC WALKING - ZAPRASZAMY!
  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z Polskim Komitetem Olimpijskim zapraszają na Polonijny Festiwal Nordic Walking, który odbędzie się w dniach 19-20 grudnia 2022 w Wiśle, na Placu Bogumiła Hoffa. Festiwal dedykowany jest Polonii i Polakom mieszkającym za granicą.

 • Najnowsze e-wydanie “Cogito dla Polonii”
  „Cogito dla Polonii” nr 4/2022 już jest! E-magazyn dla młodzieży polonijnej w wieku 12–19 lat na całym świecie do pobrania bezpłatnie. Zapraszamy do lektury!

 • Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące
  Zmieniasz miejsce zamieszkania? A może wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce? Pamiętaj, żeby się zameldować. Możesz to zrobić przez internet albo w urzędzie gminy.