• Zwolnienie lekarskie wystawione za granicą
  Zwolnienie lekarskie, wystawiane przez lekarza, jest dokumentem stwierdzającym czasową niezdolność do pracy pracownika. Po spełnieniu warunku ubezpieczenia chorobowego uprawnia także do otrzymania zasiłku chorobowego. Podpowiadamy, co w sytuacji, gdy zwolnienie wystawi lekarz za granicą? Jakich formalności należy dopełnić?

 • Zwrot kosztów pochówku. Zasiłek pogrzebowy z ZUS
  Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy i w jakiej wysokości? Czy trzeba składać wniosek i kiedy ZUS wypłaci pieniądze? Opolski ZUS podpowiada, co warto wiedzieć o zasiłku pogrzebowym.

 • ePraca - aplikacja dla szukających pracy
  Dostęp do ofert pracy publikowanych przez urzędy pracy i OHP, powiadomienia o nowych ofertach, informacje o zbliżających się szkoleniach, targach czy giełdach pracy. To niektóre z możliwości jakie daje nowa, bezpłatna aplikacja ePraca, przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 • Jak przenieść zagraniczny zasiłek dla bezrobotnych do Polski?
  Zakończyłeś pracę w kraju należącym do Unii Europejskiej i planujesz powrót do Polski? Zastanawiasz się gdzie ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych: w kraju ostatniego zatrudnienia, czy w ojczyźnie?

 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
  Projekt ma na celu aktywizację zawodową, edukację oraz zwiększenie zatrudnienia osób powracających z zagranicy do Polski zamieszkałych, pracujących bądź uczących się na terytorium subregionu miasta Kraków w wieku 15-29 lat. Udział w projekcie jest bezpłatny!

 • Czas wspominania zmarłych
  Projekt ma na celu aktywizację zawodową, edukację oraz zwiększenie zatrudnienia osób powracających z zagranicy do Polski zamieszkałych, pracujących bądź uczących się na terytorium subregionu miasta Kraków w wieku 15-29 lat. Udział w projekcie jest bezpłatny!

 • Edukacja domowa w Polsce
  Edukacja domowa jest zgodnym z prawem i obowiązującymi regulacjami rodzajem spełniania obowiązku edukacyjnego poza szkołą, w pełni zgodnym z tym samym rodzajem kształcenia stacjonarnego.

 • "Trzymajmy się mocno za ręce". O reemigracji i szoku powrotnym
  W 2017 roku po raz pierwszy od lat więcej Polaków zdecydowało się na powrót do kraju niż na wyjazd. Czy polskie szkoły nadążają za tym trendem? Czy są na to przygotowane? Rozmawiamy z Aleksandrą Hytroś-Kiwałą, psychologiem.

 • Podróż z dzieckiem za granicę
  Podróżowanie dziecka, w przypadku obecności obydwojga rodziców, wymaga posiadania ważnego dokumentu tożsamości – odpowiednio dowodu osobistego lub paszportu i nie rodzi żadnych dodatkowych wątpliwości, dotyczących swobodnego przemieszczania się, poza oczywistymi obowiązkami wizowymi, jeżeli udajemy się do kraju, w którym takowa jest wymagana.

 • Jak uzyskać PESEL dla małoletnich urodzonych i mieszkających za granicą?
  Numer PESEL to symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną. Numer zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci i liczbę kontrolną. Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności — numer ten w skrócie nazywamy numerem PESEL.

 • Szkoła po powrocie z zagranicy
  Przy kwalifikowaniu ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy, dyrektor szkoły może wziąć pod uwagę wiek ucznia, opinię rodzica albo pełnoletniego ucznia.

 • Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o paszport dla małoletniego za granicą
  Z dniem 19 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z dnia 15 lipca 2019 r. poz. 1313). Rozporządzenie wprowadziło oddzielny wzór wniosku o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego, odmienny niż wniosek składany do wojewody.