• Abecadło z pieca spadło, czyli słów kilka o alfabecie polskim
  Od nauki alfabetu dzieci zaczynają edukację. Z czasem staje się on tak oczywisty, że wręcz zapominamy o jego istnieniu. Warto więc przypomnieć sobie, może nie sam alfabet, ale kilka ciekawostek o nim. Zapraszamy do lektury.

 • „Nowy Start w Małopolsce z EURESem”
  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Nowy Start w Małopolsce z Euresem”, którego celem jest wsparcie reemigrantów w aktywizacji zawodowej. Wzmocnienie ich świadomości w zakresie korzyści społecznych i ekonomicznych związanych z podjęciem zatrudnienia w Małopolsce.

 • "Sperrzeit" - zawieszenie zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech
  W Niemczech karencja w wypłacie zasiłku dla bezrobotnych, zwana "sperrzeit", może wystąpić m.in. wtedy, gdy osoba zgłaszająca się po zasiłek dla bezrobotnych niewłaściwie rozwiązała stosunek pracy, w trakcie trwania umowy popełniła pewne naruszenia lub nie wywiązała się z obowiązków osoby bezrobotnej względem urzędu pracy.

 • Dzień Dziecka - historia pięknego święta
  „Ludzkość powinna dać dziecku to, co ma najlepszego“ oraz zapewnić mu „szczęśliwe dzieciństwo”, czytamy we wstępie do Deklaracji Praw Dziecka. To właśnie te idee najgłośniej rozbrzmiewają każdego Dnia Dziecka, bo stanowią istotę tego święta. Jaka jest jego historia? Czy w każdym kraju Dzień Dziecka obchodzi się 1 czerwca? Odpowiadamy.

 • Wizyta w e-ZUSie z dowolnego miejsca na świecie
  Aby porozmawiać z konsultantem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie trzeba udawać się do placówki osobiście. Można umówić się na wideokonferencję i porozmawiać z dowolnego miejsca na świecie. To bardzo komfortowa możliwość kontaktu i bezpośredniej rozmowy, zwłaszcza dla osób, które mieszkają za granicą i mają pytania lub sprawy indywidualne w ZUS. Jak to działa i o czym można porozmawiać? Podpowiadamy.

 • Przeprowadzka emeryta z Niemiec do Polski - zmiana wysokości emerytury
  Zgodnie z zasadami unijnymi, zmiana kraju zamieszkania emeryta, który nabył prawo do emerytury w jednym państwie członkowskim, nie powoduje zmian w jego wysokości. Są jednak wyjątki, o których warto pamiętać. Jednym z nich jest umowa międzynarodowa zawarta między Polską a Niemcami. Co z niej wynika? Odpowiadamy.

 • Rozmowa o dwujęzyczności [WYWIAD]
  „Dwujęzyczność daje możliwość lepszego startu w życiu zawodowym i akademickim. Pozwala na równorzędne zanurzenie się w dwie kultury (nie tylko kultury języka), poszerza możliwości intelektualne i emocjonalne człowieka” – mówi Jolanta Grochala, która od ponad 17 lat uczy języka angielskiego. Większość tego czasu uczyła dwujęzyczne dzieci i młodzież w Wielkiej Brytanii. W naszej rozmowie poruszyliśmy m.in. tematy związane z dwujęzycznością i polskim systemem edukacji. Porozmawialiśmy też o problemach, z którymi zmagają się rodzice i dzieci wracający do Polski i polskiej szkoły. Zachęcamy do lektury.

 • Jak uzyskać PESEL dla małoletnich urodzonych i mieszkających za granicą?
  Numer PESEL to symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną. Numer zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci i liczbę kontrolną. Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności — numer ten w skrócie nazywamy numerem PESEL.

 • Przekraczanie granicy Polski przez dzieci urodzone za granicą, których rodzic jest polskim obywatelem
  Zdarza się, że obywatele polscy, mieszkający na stałe za granicą, których dzieci mają obywatelstwo także innego kraju, chcą przyjechać do Polski (przekroczyć granicę RP) z dziećmi. Czy w związku z tym, dzieci powinny mieć polski paszport lub dowód osobisty? Czy wystarczy im dokument podróży wydany przez inny kraj, którego są obywatelami? Odpowiadamy.

 • Chore dziecko w Niemczech i zasiłek chorobowy (Kinderkrankengeld) – podstawowe informacje
  Ile dni zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w związku z chorobą dziecka przysługuje pracującym rodzicom w Niemczech? Czy wszyscy pracownicy mają prawo do zasiłku za okres choroby dziecka? Jakie obowiązki ma w tym czasie pracownik i pracodawca? Odpowiadamy.

 • Legitymacje szkolne dla uczniów i nauczycieli polonijnych
  Uzyskanie legitymacji dla uczniów i nauczycieli polonijnych umożliwia ustawa dotycząca uprawnień do zniżek dla dzieci i młodzieży uczących się języka polskiego i zdobywających wiedzę o Polsce poza granicami kraju, która weszła w życie w kwietniu 2017 r.

 • Zgoda na paszport on-line
  Do wyrobienia paszportu dla dziecka wymagana jest zgoda obojga rodziców. Można ją wyrazić m.in. poprzez e-usługę „Wyraź zgodę na wydanie paszportu”. Jak to zrobić? Jak inaczej można wyrazić taką zgodę? Odpowiadamy.

 • Ogłaszamy konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu „Polonika”
  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”. Termin złożenia dokumentów upływa 30 sierpnia br.

 • ORPEG - Rekrutacja 2024/25 do Szkół Polskich
  Ruszyła rekrutacja do Szkół Polskich prowadzonych przez Ministra Edukacji na rok szkolny 2024/25.

 • SOLVIT przypomina urzędom, jakie prawa przysługują obywatelom UE, i wspólnie z administracją pomaga rozwiązać problem
  Jeśli jesteś obywatelem UE i mieszkasz lub prowadzisz działalność gospodarczą w innym kraju UE, a tamtejsze urzędy stawiają Ci wymogi niezgodne z przepisami prawa unijnego, zgłoś się po pomoc do serwisu SOLVIT!

 • Centrum Informacji Konsularnej
  Zadaniem Centrum jest udzielanie odpowiedzi na Państwa ogólne pytania z zakresu spraw konsularnych (przede wszystkim paszportowych i prawnych, w tym z zakresu stanu cywilnego). W przypadkach wymagających bezpośredniego kontaktu z urzędem konsularnym, konsultanci Centrum będą starali się doradzić Państwu jak postępować w danej sprawie.

 • Dyżur paszportowy w Melbourne - lipiec, sierpień 2024
  Zapisy na spotkania przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu: (02) 9363 9816, lub mailowo.

 • Ogłoszenie ORPEG: Konkurs na stanowisko kierownika Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto
  Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Szkoły Polskiej im. gen. Józefa Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto