• Wjazd do Polski z nieważnym polskim paszportem
  Obywatele polscy, by móc podróżować za granicę muszą mieć ważny paszport, ewentualnie dowód osobisty, jeżeli przekraczają granicę kraju UE. Czy ten sam warunek obowiązuje przy powrocie do Polski? Co, jeśli w trakcie pobytu za granicą paszport straci ważność? Czy posiadacz nieważnego dokumentu może wjechać do Polski? Odpowiadamy.

 • Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce
  Zgodnie z przepisami, prawem do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych są objęte osoby ubezpieczone obowiązkowo, ubezpieczone dobrowolnie oraz inne osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Czym charakteryzują się poszczególne tytuły do ubezpieczeń? Odpowiadamy.

 • PD U1 - jak otrzymać dokument potwierdzający zatrudnienie, ubezpieczenie i pracę na własny rachunek w Polsce?
  Dokument PD U1 potwierdza okresy zatrudnienia, ubezpieczenia i pracy na własny rachunek w krajach członkowskich UE, EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Jeżeli osoba bezrobotna ubiega się o przyznanie zasiłku w jednym z wymienionych państw i chce, aby zostały uwzględnione okresy zatrudnienia, ubezpieczenia i pracy na własny rachunek w innym z tych krajów, powinna przedstawić właśnie PD U1. Jak uzyskać ten dokument w Polsce, by móc go przedstawić w zagranicznej instytucji? Przedstawiamy wiele ważnych informacji.

 • Wybrane formalności po powrocie z Wielkiej Brytanii [INFOGRAFIKA]
  Sprawdź, o co zadbać po powrocie do Polski.

 • Faire Mobilität w Niemczech
  Faire Mobilität („Uczciwa Mobilność”) to organizacja polityczna działająca w Niemczech, która pomaga wyegzekwować sprawiedliwe i uczciwe warunki pracy oraz wynagradzania pracowników z krajów Europy Środkowej i Wschodniej będących członkami UE na niemieckim rynku pracy.

 • Wróć z POWERem! - projekt dla osób, które powróciły z zagranicy do Małoposki
  Oferta adresowana jest dla osób w wieku 18-29 lat, które powróciły z zagranicy albo planują swój powrót do Małopolski. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest nieprzerwany pobyt za granicą - minimum 6 miesięcy (niezależnie od celu: praca, nauka, zwykły pobyt) oraz powrót w ciągu ostatniego roku, jeśli dotyczy to osoby niepracującej lub w ciągu ostatnich 6 miesięcy, jeśli osoba już znalazła pracę.

 • Dla dzieci i nastolatków – bezpłatne e-magazyny o nich i o Polsce
  Mamy dobrą wiadomość dla rodziców małych i dużych uczniów. Dzieci polskie i młodzież polska mieszkający poza granicami Polski mają swoje bezpłatne e-magazyny, dzięki którym mogą być bliżej Polski.

 • Prawo do opieki zdrowotnej dzieci do 18. roku życia
  Czy zgodnie z polskimi przepisami, prawo do opieki zdrowotnej mają wyłącznie dzieci do 18. roku życia, które posiadają tytuł do ubezpieczenia? Odpowiadamy.

 • Szkoła w Polsce – obowiązek i prawo dostępu
  Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe (art. 35), w Polsce nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia, a obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

 • 500 plus a przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  Od początku okresu świadczeniowego 2022/2023, tj. od dnia 1 czerwca 2022 r., zaszła istotna zmiana, dotycząca wypłaty świadczenia wychowawczego przyznawanego w związku z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Na podstawie przepisów krajowych, po spełnieniu warunków, świadczenie przyznawane będzie w pełnej wysokości, niezależnie od wyznaczonego przepisami unijnymi państwa pierwszeństwa.

 • Procedura ubiegania się w Polsce o paszport dla dziecka do 5. roku życia
  Jeśli planujesz podróż z małym dzieckiem do krajów spoza UE powinieneś ubiegać się o paszport dla niego. Jest to również dokument, z którym twoje dziecko będzie mogło przemieszczać się pomiędzy państwami UE. Do złożenia wniosku paszportowego dziecku konieczna jest zgoda obojga rodziców i w obecności pracownika urzędu muszą oni złożyć swoje podpisy. Jak przygotować się na wizytę w oddziale paszportowym? Jakie będą potrzebne dokumenty?

 • Zmiana przedszkola po przeprowadzce
  Zmiana miejsca zamieszkania i związana z tym przeprowadzka do innego kraju to najczęstszy powód zmiany przedszkola dziecka. Jak pomóc mu zmniejszyć stres wywołany zmianą placówki? Jak zapisać je do nowego przedszkola w trakcie roku szkolnego? Odpowiadamy.

 • Nowa usługa paszportowa na portalu gov.pl
  Nowa usługa paszportowa online na portalu gov.pl już od 31 marca 2023 r. umożliwi składanie wniosków o dokument paszportowy dla dziecka do lat 12.

 • Konsulat Generalny RP w Los Angeles ogłasza konkurs "Dla Polski warto pracować"
  Konsulat Generalny RP w Los Angeles dla uczczenia rocznicy urodzin Władysława Stasiaka ogłasza konkurs: „Dla Polski warto pracować”.

 • Uzyskaj podatkową interpretację indywidualną
  Interpretacja może dotyczyć zarówno tych zdarzeń, które już się wydarzyły (stanów faktycznych), jak i zdarzeń, które dopiero planujesz (zdarzeń przyszłych). Sprawdź, jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną.

 • Oferta pracy w Konsulacie Generalnym RP w Manchesterze
  Konsulat Generalny RP w Manchesterze poszukuje kandydatów na stanowisko Consular Assistant / Asystent Konsularny.

 • Informacja o kształceniu w polskim systemie oświaty osób przybywających z zagranicy
  Uczniowie przybywający z zagranicy, zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy są przyjmowani do publicznych szkół na podstawie zagranicznych dokumentów potwierdzających uczęszczanie do szkoły za granicą bądź ukończenie kolejnego etapu kształcenia bez konieczności dokonywania ich nostryfikacji.

 • Dyżur paszportowy w Brisbane 3-5 kwietnia 2023
  Formularz zgłoszenia (do pobrania na dole strony) należy wysłać e-mailem (w formie załącznika) na adres: sydney.kg@msz.gov.pl Liczba miejsc jest ograniczona!