Powrót

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza

Jedną z aktywności po powrocie do kraju może być założenie działalności gospodarczej. Dzięki niej można przenieść na grunt polski rozwiązania z innych krajów oraz wykorzystać zdobyte za granicą doświadczenia. Wiele osób wyjeżdżało między innymi po to, aby zdobyć środki na zainwestowane we własną firmę. Teraz mogą chcieć zrealizować swój cel. Ponadto członkostwo w Unii Europejskiej stwarza wiele możliwości prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej. Możliwe jest np. pozostanie za granicą i jednoczesne prowadzenie firmy w Polsce czy też otwieranie przedstawicielstw firm zarejestrowanych w innym państwie członkowskim.

W tym rozdziale nasze porady zostały ujęte w następujących artykułach:

Zakładanie własnej firmy


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.