Powrót

Zdrowie

Zdrowie

Wracając do kraju po okresie dłuższego pobytu za granicą, powinniśmy upewnić się co do tego, czy przysługuje nam prawo do opieki zdrowotnej na terenie Polski. Trzeba również zadbać o ubezpieczenie członków rodziny, którzy razem z nami wracają do kraju. Co do zasady warunkiem koniecznym dostępu do służby zdrowia finansowanej ze środków publicznych jest posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce lub w innym kraju UE/EFTA. Należy zadbać o to, aby przez pierwszy okres po powrocie mieć prawo do opieki zdrowotnej. Umożliwia to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub odpowiedni formularz Serii E 100 lub dokument przenośny S1 zarejestrowany w oddziale wojewódzkim NFZ wydany przez instytucje kraju, z którego wracamy.

Należy jednak pamiętać, że karta EKUZ upoważnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, które są nam niezbędne z medycznego punktu widzenia podczas tymczasowego pobytu i nie mają charakteru planowanego. Ważność karty określa instytucja wydająca, a w momencie zgłoszenia do polskiego obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego np. z powodu rozpoczęcia pracy, karta przestaje obowiązywać.

W tym rozdziale dowiesz się:


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.