Powrót

Nagłe zachorowania i wypadki a zagraniczne ubezpieczenia zdrowotne

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-19

Nagłe zachorowania i wypadki a zagraniczne ubezpieczenia zdrowotne

Posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wystawionej przez zagraniczną instytucję ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacji, w której niezbędne jest uzyskanie rzeczowych świadczeń zdrowotnych, może zwrócić się w Polsce o pomoc do każdego świadczeniodawcy, który posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Niezbędne rzeczowe świadczenia zdrowotne są udzielane przez świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ również osobom, które nie posiadają EKUZ, ale w takich sytuacjach należy liczyć się z koniecznością poniesienia całkowitych kosztów leczenia. Sytuacji tej można uniknąć, jeżeli pacjent do czasu zakończenia leczenia lub do czasu upływu terminu wskazanego na uiszczenie kosztów leczenia przedłoży Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Certyfikat jest dokumentem wydawanym w formie papierowej i w związku z tym może być przekazany przez instytucję go wystawiającą, np. faksem lub mailem.

O Certyfikat może wystąpić pacjent kontaktując się ze swoją instytucją ubezpieczeniową w państwie, w którym jest ubezpieczony lub instytucją właściwą w miejscu pobytu. Również świadczeniodawca może wystąpić do oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego biorąc pod uwagę miejsce leczenia, aby ten uzyskał Certyfikat z instytucji (ubezpieczenia zdrowotnego) właściwej dla pacjenta. W tym celu niezbędne jest uzyskanie od pacjenta następujących danych: nazwisko, imię, data urodzenia, adres stałego zamieszkania (w państwie właściwym), osobisty nr identyfikacyjny.

Jeżeli pacjent nie przedłoży świadczeniodawcy dokumentu uprawniającego i poniesie koszty leczenia, może następnie ubiegać się o ich zwrot we właściwej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w państwie miejsca ubezpieczenia.

Warto wiedzieć

Wniosek o zwrot kosztów wraz z załącznikami należy złożyć we właściwej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w państwie ubezpieczenia.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

3. Ustawa z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ((Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.).

4. Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (WA).

Aktualizacja: Ministerstwo Zdrowia


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.