Powrót

Świadczenia społeczne

Świadczenia społeczne

 Wracając do Polski po okresie pracy za granicą, musimy zadbać o załatwienie przed wyjazdem wszelkich formalności związanych ze świadczeniami społecznymi. Jest to bardzo ważne, ponieważ zależy od tego prawo do uzyskania świadczeń społecznych w przyszłości, a więc emerytury, renty czy świadczenia rodzinnego nie tylko w kraju, w którym pracujemy teraz, lecz także w Polsce.

Polakom, którzy wracają do Polski po okresie pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, a także w państwach, z którymi Polska zawarła umowy o zabezpieczeniu społecznym, będą zaliczane okresy pracy za granicą do podstawy wymiaru przyszłej emerytury lub renty. Będą oni mogli także transferować do aktualnego miejsca zamieszkania świadczenia wypadkowe czy zasiłki dla bezrobotnych. Przed powrotem do kraju musimy zatem zatroszczyć się o zebranie odpowiedniej dokumentacji we właściwych instytucjach.

W tym rozdziale dowiesz się:


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.