Powrót

Dzieci

 

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-07-16

Wracając do Polski z dziećmi, należy zgromadzić i zabrać ze sobą wszystkie dokumenty urzędowe, ubezpieczenia zdrowotnego oraz szkolne, aby po powrocie do Polski móc dopełnić wszystkich niezbędnych formalności.

W przypadku polskiego dziecka urodzonego za granicą istotny będzie zagraniczny akt urodzenia, na podstawie którego będzie można zarejestrować urodzenie w rejestrze stanu cywilnego. Rejestracji można dokonać jeszcze przed wyjazdem przez Konsulat RP właściwy ze względu na miejsce pobytu w Wielkiej Brytanii.

Również przez Konsulat można dopełnić formalności związanych z nadaniem dziecku numeru PESEL i wydania paszportu, który jest często wymaganym dokumentem tożsamości dziecka, z którym podróżujemy za granicę.

Ważne są również dokumenty ubezpieczenia zdrowotnego, jak karta szczepień przedstawiająca, które szczepionki i badania przechodziło nasze dziecko. 

W przypadku przewlekłych kłopotów zdrowotnych dziecka warto zatroszczyć się o komplet dokumentów od lekarzy oraz stosowne wpisy w karcie zdrowia. Będzie to bardzo pomocne po powrocie, w czasie dalszego leczenia w Polsce.

W przypadku zapisywania dziecka do szkoły w Polsce istotne jest wcześniejsze pobranie dokumentów z lokalnej szkoły, do której dziecko uczęszczało lub którą dziecko ukończyło w Wielkiej Brytanii. Więcej piszemy o tym w artykule „Dzieci w szkole”

Warto wiedzieć

Osoby uczące się w szkołach działających w systemie oświaty kraju pobytu, które zamierzają kontynuować naukę w szkole podstawowej, liceum, technikum lub szkole branżowej I lub II stopnia w Polsce, są przyjmowane do tych szkół na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1655 z późn. zm.). Szczegółowe zasady przyjmowania do szkół w Polsce opisane są na stronie https://powroty.gov.pl/-/dzieci-w-szkole-10066.

Warunkiem podjęcia studiów w Polsce przez osoby, które uczyły się w szkołach działających w systemie oświaty kraju pobytu jest posiadanie świadectwa równoważnego polskiemu świadectwu dojrzałości. Równoważność świadectw zagranicznych może być:

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, art. 165 (Dz.U. z 2020 r., poz. 910)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 2017 r. poz. 1655)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 2019 r. poz. 685)

W zakresie typów szkół systemu sprzed reformy systemu oświaty, która weszła w życie w roku 2017:

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1453)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1634)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 2019 r. poz. 666)

Teksty aktów prawnych są dostępne w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej http://dziennikustaw.gov.pl/

Aktualizacja: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.