Powrót

Samochód

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-16

Jeżeli wywozisz samochód zarejestrowany w Wielkiej Brytanii na dłużej niż 12 miesięcy będziesz potrzebować książkę pojazdu (Vehicle log book) – V5C. W książce pojazdu należy wypełnić sekcję „permanent export”.

Następnie wypełnioną sekcję „permanent export” należy wysłać do DLVA na adres: DVLA, Swansea, SA99 1BA. Należy dołączyć dodatkowy pismo jeżeli chcesz uzyskać zwrot podatku samochodowego na nowy adres (jeśli jesteś do tego uprawniony). Pozostaw sobie pozostałą część książki pojazdu V5X – będziesz jej potrzebować, aby zarejestrować pojazd w Polsce. Co do zasady zwrot podatku samochodowego następuje w przeciągu 4-6 tygodni od momentu otrzymania przez DVLA formularza „permanent export”.

Jeżeli w Twojej książce pojazdu V5C nie ma formularza “permanent export”, należy wysłać na adres DVLA list mówiący o wywozie pojazdu na stałe poza Wielką Brytanię. W liście należy podać swoje dane osobowe i kontaktowe oraz wskazać datę, kiedy pojazd opuści Wielką Brytanię.

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.