Powrót

Poradnie udzielające wsparcia Polakom na emigracji

poradnie udzielające wsparcia polakom na emigracji oraz po powrocie

 Kraj Dane kontaktowe   Zakres wsparcia
 Polska

Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne w całym kraju

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udziela wsparcia rodzicom i dzieciom powracającym z zagranicy. Wiele z nich ma różnorodne problemy adaptacyjne w nowej sytuacji życiowej. Wynikają one z trudności językowych, odmienności kultury i zwyczajów. Zapraszamy również rodziców, którzy planują powrót do Polski i chcą odpowiednio przygotować swoje dziecko do zmiany szkoły.

 Holandia

Biblioteka Polska
Keizersgracht 174-176
1016 DW Amsterdam

Tel.: 020-6276868. 06-43453784
E-mail: adviesvoorpolen@gmail.com

 

Fundacja Advies voor Polen

Bibliotego Polska we współpracy ze Stichting Advies voor Polen prowadzi punkt bezpłatnych porad prawnych.

Dyżury odbywają się w każdy czwartek w siedzibie Biblioteki Polskiej w godz. 10.00-13.00, w ostatni czwartek miesiąca dyżury odbywają się w godz. 17.00 – 20.00.

W tych godzinach można kontaktować się telefonicznie pod numerem stacjonarnym: 020-6276868. Można również kontaktować się za pośrednictwem e-mail: adviesvoorpolen@gmail.com lub pod numerem: 06-43453784.

 Holandia

Organizacja FairWork

Z polskojęzycznym konsultantem można kontaktować się pod numerem telefonu: 06 158 23 530

Numer kontaktowy do biura: 020 760 08 09

E-mail: polska@fairwork.nu 

Organizacja FairWork oferuje osobom będącym ofiarami wyzysku w pracy lub handlu ludźmi, pomoc i informacje.
 Irlandia

Poradnia Prawno-Socjalna i Punkt Interwencji Kryzysowej
Centrum „Together-Razem”
17 George’s Quay
Cork

Tel.: 021 4967743 lub 0894137628 
E-mail: info@together-razem.org

W ramach Poradni można uzyskać poradę socjalną z zakresu pomocy społecznej od profesjonalnego pracownika socjalnego.

Porady prawne od irlandzkich prawników przy asyście tłumaczy oferowane są w każdy wtorek w godz. 16.30 - 18.00.

 Niemcy

Polska Rada Społeczna

Polnischer Sozialrat e.V.
Oranienstraße 34
10999 Berlin

Tel.:     0049 30 / 6151717
Fax:     0049 30 / 61659288
E-mail:  polskarada@polskarada.de

Polska Rada Społeczna funkcjonująca w Berlinie udziela swojego wsparcia wszystkim potrzebującym Polakom przebywającym na emigracji.

W zakres oferowanej pomocy wchodzą:
- porady i pomoc w sprawach socjalnych,
- porady prawne,
- porady psychologiczne,
- porady w sprawach imigranckich.

Dodatkowo osoby, które chcą nauczyć się języka niemieckiego, rozszerzyć swoje umiejętności albo je poprawić mogą również zgłaszać chęć udziału w kursie językowym.

 Szkocja

Polskie Centrum Pomocy Rodzinie

172 Leith Walk
Edinburgh EH6 5EA

Tel.: 0 131 281 0429
E-mail: receptiondesk@pfsc.co.uk 

Do Polskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Edynburgu mogą zwrócić się osoby, które przebywając w Szkocji, znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej, lub potrzebują pomocy w sprawach urzędowych.
 Szwajcaria

Pani Alina de Limoges, prawnik

Hess-Strasse 43,

3097 Liebefeld b. Bern

Telefon kontaktowy: 078 842 11 72
 

Pani Alina de Limoges w każdą środę od godz. 9.00 do 17.00 udziela bezpłatnych porad w dziedzinie prawa pracy, pobytu i spraw rodzinnych.
 Wielka

Brytania

Stowarzyszenie Aperto

Punkt Doradczy w Londynie

Sara Int, 480 London Road, Isleworth TW7 4RL

Infolinia: +44 793 26 06 138 (soboty 12.00 - 15.00)


 

Na chwilę obecną Stowarzyszenie wstrzymało bezpłatne poradnictwo. Gdy tylko podjęta zostanie decyzja o przyznaniu dofinansowania na prowadzenie działalności, porady zostaną wznowione.

 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.