Powrót

Małżonek/partner cudzoziemiec

Małżonek/partner cudzoziemiec

Jeśli podczas pobytu za granicą pobraliśmy się lub poznaliśmy osobę, z którą jesteśmy w związku nieformalnym i planujemy powrót do Polski razem ze współmałżonkiem lub partnerem życiowym, którzy nie są Polakami, musimy mieć świadomość o dodatkowych formalnościach, którymi będziemy musieli się zająć.

Jeśli weźmiemy ślub za granicą, musimy pamiętać, aby zarejestrować małżeństwo w polskim urzędzie stanu cywilnego. Jeśli natomiast planujemy ślub z cudzoziemcem w Polsce, należy z odpowiednim wyprzedzeniem zająć się formalnościami, które na ogół zajmują więcej czasu niż w przypadku ślubu Polaków.

W tej części rozdziału dowiesz się:


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.