Powrót

Legalizacja pobytu w Polsce małżonka/partnera cudzoziemca

Legalizacja pobytu w Polsce małżonka/partnera cudzoziemca

 

Sposób legalizacji pobytu zależy od tego, czy cudzoziemiec pochodzi z kraju należącego do EOG lub ze Szwajcarii, czy też z tzw. kraju trzeciego.

Powyższa reguła nie dotyczy cudzoziemców o polskim pochodzeniu, gdyż mogą oni zalegalizować swój pobyt w Polsce na uprzywilejowanych zasadach, zgodnie z art. 52, pkt. 5 Konstytucji RP.

W tym rozdziale dowiesz się:

     Jak zalegalizować pobyt członka rodziny obywatela polskiego, powracającego po pobycie w innym państwie UE, EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii?

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.