Powrót

Świadczenia społeczne

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2022-11-18

Świadczenia społeczne

Planujesz powrót do kraju z Wielkiej Brytanii i zastanawiasz się, co stanie się z Twoją emeryturą, prawem do zasiłku dla bezrobotnych, świadczeniami rodzinnymi i innymi prawami?

Dzięki przepisom koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wracając do Polski, nie tracisz ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego również po zakończeniu okresu przejściowego tj. po 31 grudnia 2020 r.

Zapewnia to Umowa o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Zgodnie z tą Umową, w stosunku do osób, które objęte są jej zakresem podmiotowym, kontynuowana będzie ochrona w zakresie zabezpieczenia społecznego na zasadach dotychczas obowiązujących (niżej opisanych).

Natomiast nowe stany faktyczne (zapoczątkowane od 1 stycznia 2021 r., np. podjęcie pracy w Wielkiej Brytanii po tej dacie) regulowane będą na podstawie „Protokołu w sprawie Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego” będącego częścią Umowy o Handlu i Współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony.

Protokół ten zawiera szereg regulacji odpowiadających tym, jakie dotychczas obowiązywały na podstawie rozporządzeń unijnych. Nadal będzie obowiązywać m.in. zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zasada równego traktowania świadczeń, dochodów, okoliczności lub zdarzeń, zasada transferu świadczeń (z wyłączeniem świadczeń z tytułu inwalidztwa), zasada proporcjonalnego ustalania wysokości emerytur.

 

W tym rozdziale omawiamy następujące kwestie:

 • Formularz E 104
  Gdzie wystąpić o wydanie formularza E 104?
 • Formularz U1 (dawniej E 301)
  Kiedy i do jakiej instytucji można wystąpić o wydanie formularza U1?
 • Zasiłek dla bezrobotnych
  Kto może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii? Czy można go transferować do Polski?
 • Emerytura
  Komu przysługuje w Wielkiej Brytanii emerytura? Gdzie możemy uzyskać wyliczenie naszych składek  emerytalnych za okres pracy w tym kraju?
 • Zasiłki rodzinne
  Podstawowe rodzaje zasiłków z tytułu urodzenia i wychowywania dziecka oraz możliwości transferu  tych świadczeń do Polski.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego po zakończeniu okresu przejściowego, tj. po 31 grudnia 2020 r.


W zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Umowa o wystąpieniu przewiduje utrzymanie zasad i celów określonych w dotychczas obowiązujących regulacjach prawnych, tj. w rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 oraz rozporządzeniu (WE) nr 987/2009, wyłącznie w odniesieniu do osób objętych zakresem podmiotowym tej Umowy. Szczegółowe informacje znajdują się tu.

 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.