Powrót

Formularz U1

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-11

Formularz U1 (dawniej E 301)

Zgodnie z Umową o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w stosunku do osób, które objęte są jej zakresem podmiotowym, kontynuowana będzie ochrona w zakresie zabezpieczenia społecznego na zasadach obowiązujących przed 1.01.2021 r., tj.:

Jeśli po powrocie do Polski zamierzamy ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, można przed wyjazdem wystąpić o wydanie formularza U1 (wcześniej E 301), który jest uznawanym dokumentem potwierdzającym okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia przebyte w innym państwie członkowskim. Stosuje się go przy rozpatrywaniu uprawnień do świadczeń dla bezrobotnych.

Osoby występujące o zasiłek dla bezrobotnych po powrocie do Polski powinny przedstawić ten dokument w powiatowym urzędzie pracy, w którym będą się rejestrować jako bezrobotne.

Aby uzyskać w Wielkiej Brytanii formularz U1 (E 301), należy

  1. wypełnić wniosek CA3916, dostępny na stronie internetowej HM Revenue & Customs, dołączyć do niego, zgodnie z instrukcją, kopie ostatnich payslipów od każdego pracodawcy z ostatnich trzech lat naszej pracy w Wielkiej Brytanii i payslipów za marzec z ostatnich trzech lat lub kopie formularzy P60 także za ostatnie trzy lata. Wymaga się również dołączenia pisma od ostatniego pracodawcy, potwierdzającego powód rozwiązania stosunku pracy. Wniosek wraz z dokumentami należy przesłać na adres:

National Insurance Contributions and Employers Office
HM Revenue and Customs
BX9 1AN
United Kingdom

Telefony:
+44 (0) 191 203 7010 – z zagranicy
– z obszaru Wielkiej Brytanii
0300 200 3500
0300 200 3519

lub

  1. wypełnić wniosek online. W celu uzyskania dostępu do wniosku online należy użyć danych logowania do indywidualnego konta Government Account. Osoby, które nie posiadają konta w rządowym systemie mają możliwość bezpłatnej rejestracji. Podanie kilku podstawowych danych osobowych (m.in. numer National Insurance) pozwala na szybką weryfikację oraz przystąpienie do wypełniania wniosku.

HM Revenue & Customs informuje, że składki odprowadzane podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej (Self-employment) nie są brane pod uwagę podczas ustalania prawa do zasiłku. Okres ten nie będzie potwierdzony przez instytucję brytyjską jako kwalifikujący do przyznania prawa do zasiłku.

Czas oczekiwania na wydanie dokumentu U1 może wynosić nawet kilkanaście tygodni. Zwykle dokument przenośny U1 trafia w ręce wnioskującego w okresie od 1 do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Warto wiedzieć

O potwierdzenie okresu ubezpieczenia (pracy) w Wielkiej Brytanii można też wystąpić po powrocie do Polski – za pośrednictwem wojewódzkiego urzędu pracy (WUP) - jeśli osoba ubiega się o zasiłek dla osób bezrobotnych. W tym celu po zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna we właściwym powiatowym urzędzie pracy, należy wystąpić z wnioskiem do odpowiedniego WUP-u, dołączając do niego dokumenty potwierdzające pracę za granicą.

Więcej o rejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy dowiesz się z naszego Powrotnika.

 

Aktualizacja: MSZ -  Wydział Organizacyjny, Departament Konsularny


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.