Powrót

Poszukiwanie pracy w Polsce

Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-16

Od czego zacząć poszukiwanie pracy w Polsce?

Na polskim rynku pracy istnieje szereg instytucji, które mogą pomóc w kwestiach związanych z poszukiwaniem i podjęciem zatrudnienia, są to m. in.: powiatowe urzędy pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, jednostki upoważnione do prowadzenia pośrednictwa pracy (np. OHP, Związkowe Biura Pracy), Akademickie Biura Karier, firmy szkoleniowe, organizacje pracodawców (np. Izby Handlowe, Izby Rzemieślnicze), agencje doradztwa personalnego, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką rynku pracy i pomagające osobom poszukującym pracy (Fundacje, Stowarzyszenia).

Ogłoszeń z ofertami możemy szukać w ogłoszeniach prasowych, internecie, prywatnych portalach pośrednictwa pracy, bezpośrednio na stronach internetowych firm oraz w systemie Europejskich Służb Zatrudnienia EURES.

Poszukiwanie pracy można rozpocząć przebywając jeszcze za granicą. Warto jednak pamiętać o tym, że pracodawcy po wstępnej akceptacji kandydata np. na podstawie przesłanego CV chcą przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną i mimo coraz częstszego wykorzystania komunikatorów internetowych, nadal najczęściej preferują spotkania osobiste.
 

W tym rozdziale dowiesz się:

 

Więcej informacji:


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.