Powrót

Wsparcie na rynku pracy ze środków UE

Planujesz wrócić do Polski, ale nie wiesz, czy uda Ci się znaleźć satysfakcjonującą pracę? Chciałbyś skorzystać z oferowanego wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, lecz nie jesteś pewien, gdzie szukać niezbędnych informacji?
W tym artykule znajdziesz podstawowe informacje o tym, kto może wziąć udział w projektach współfinansowanych z EFS oraz z jakiego wsparcia można skorzystać.

Jeżeli jesteś osobą młodą w wieku 15 – 29 lat, wsparcia szukaj w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanym na terenie całego kraju. Natomiast jeżeli ukończyłeś 30 lat, możesz wziąć udział w projektach w ramach jednego z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, realizowanych w poszczególnych województwach.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w obszarze rynku pracy udziela wsparcia w zakresie zwiększenia możliwości dostępu do rynku pracy osobom młodym, w tym osobom z niepełnosprawnościami, z następujących grup:

 • osoby, które nie pracują (zarówno zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, jak i niezarejestrowane),
 • osoby, które nie kształcą się i nie szkolą,
 • osoby powracające z emigracji i imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilnoprawnych oraz osoby, które zarabiają poniżej płacy minimalnej
 • osoby, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeby i wymogów rynku pracy.

Wsparcie w dostępie do rynku pracy ma na celu przede wszystkim zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29. roku życia oraz zdobycie i doskonalenie przez nich umiejętności ważnych na rynku pracy.

Regionalne Programy Operacyjne kierują swoje wsparcie do osób w wieku 30 lat i więcej. Preferencje w dostępie do wsparcia zastosowano dla osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, czyli dla osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób powyżej 50. roku życia czy osób o niskich kwalifikacjach. Podobnie jak w PO WER, również w programach regionalnych wsparcie mogą uzyskać osoby powracające z zagranicy, chcące odejść z rolnictwa lub zarabiające poniżej płacy minimalnej.

Korzystając z projektów realizowanych w PO WER bądź Regionalnych Programach Operacyjnych, możesz liczyć na:

 • indywidualne i kompleksowe poradnictwo w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
 • zaplanowanie kariery zawodowej, podnoszenie i uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji,
 • udzielenie wsparcia osobom przedwcześnie kończącym edukację,
 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez udział w stażach i praktykach,
 • niwelowanie barier, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w dostępie do rynku pracy,
 • wsparcie w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Jesteś rodzicem, ale opieka nad dzieckiem uniemożliwia lub utrudnia Ci podjęcie pracy? Europejski Fundusz Społeczny oferuje również wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi.  Regionalne Programy Operacyjne wychodzą naprzeciw ich potrzebom i tworzą możliwość pogodzenia życia zawodowego z opieką nad dzieckiem:

 • tworzone są miejsca opieki dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat (żłobki, kluby dziecięce, instytucje dziennego opiekuna),
 • istniejące miejsca w żłobkach, klubach dziecięcych i instytucjach dziennego opiekuna dostosowywane są do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,
 • uzyskać można dofinansowanie kosztów bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, a także kosztów wynagrodzenia niani, ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3,
 • uzupełniająco realizowana jest aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3.

 

Gdzie szukać informacji?

Wyszukiwarka dotacji na podstawie wybranego województwa przedstawia aktualnie realizowane projekty, w których można wziąć udział:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/

Portal Funduszy Europejskich prezentuje zasady działania funduszy – w tym miejscu możesz zapoznać się z prawem i dokumentami. Znajdziesz tutaj również adresy punktów informacyjnych oraz zawiadomienia o szkoleniach i konferencjach: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dodatkowo wszystkie krajowe programy oraz regionalne programy znajdują pod wskazanym adresem na stronie:  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wszystkie-serwisy-programow/

Zielona linia została stworzona w celu udzielenia pomocy w zakresie usług rynku pracy, świadczeń oraz innych form wsparcia oferowanych przez powiatowe urzędy pracy: https://zielonalinia.gov.pl/

Zachęcamy do skorzystania z przydatnych linków i informacji.

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.