Powrót

Zakończenie pracy za granicą

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-10-21

Zakończenie pracy za granicą

Podejmując decyzję o powrocie, powinniśmy przede wszystkim uregulować nasze sprawy służbowe, z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiadając umowę o pracę.

Pracodawca powinien wydać nam odpowiednie dokumenty potwierdzające nasze zatrudnienie. Świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający okres zatrudnienia i zakończenie pracy - który zwyczajowo wydaje się w danym kraju, powinno być przekazane niezwłocznie po zakończeniu umowy o pracę.

Warto również poprosić o referencje, które mogą pomóc w znalezieniu pracy w Polsce. Pamiętajmy, że wystawienie referencji nie jest obowiązkiem dotychczasowego pracodawcy, dlatego ważne jest rozstanie się z nim w dobrej atmosferze.

W trakcie pracy za granicą powinniśmy gromadzić też inne dokumenty dotyczące naszego zatrudnienia, takie jak umowa o pracę czy tzw. paski wynagrodzenia. Mogą one okazać się pomocne przy naliczaniu w Polsce naszej przyszłej emerytury czy renty, okresów składkowych oraz wysokości wynagrodzenia. Dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia będą też potrzebne, aby wykazać uprawnienia do urlopu lub dodatku stażowego.

Tu, można znaleźć wykaz dokumentów, które mogą być przydatne.

Szczegółowe informacje na temat niezbędnych dokumentów w przypadku zakończenia pracy można znaleźć w Formalnościach przed powrotem z Irlandii, Formalnościach przed powrotem z Niemiec, a także w Formalnościach przed powrotem z Wielkiej Brytanii.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.