Powrót

Zakończenie pracy za granicą

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-02-03

Zakończenie pracy za granicą

Podejmując decyzję o powrocie, powinniśmy przede wszystkim uregulować nasze sprawy służbowe, z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiadając umowę o pracę.

Pracodawca powinien wydać nam odpowiednie dokumenty potwierdzające nasze zatrudnienie. Świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający okres zatrudnienia i zakończenie pracy - który zwyczajowo wydaje się w danym kraju, powinno być przekazane niezwłocznie po zakończeniu umowy o pracę.

Warto również poprosić o referencje, które mogą pomóc w znalezieniu pracy w Polsce. Pamiętajmy, że wystawienie referencji nie jest obowiązkiem dotychczasowego pracodawcy, dlatego ważne jest rozstanie się z nim w dobrej atmosferze.

W trakcie pracy za granicą powinniśmy gromadzić też inne dokumenty dotyczące naszego zatrudnienia, takie jak umowa o pracę czy tzw. paski wynagrodzenia. Mogą one okazać się pomocne przy naliczaniu w Polsce naszej przyszłej emerytury czy renty, okresów składkowych oraz wysokości wynagrodzenia. Dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia będą też potrzebne, aby wykazać uprawnienia do urlopu lub dodatku stażowego.

Pod adresem: https://www.wup.pl/images/uploads/IV.DLA_BEZROBOTNEGO/b.koordynacja_systemow_zabezpieczenia_spolecznego/V.wykaz_instytucji_lacznikowych/Wykaz_dokument%C3%B3w_dla_instytucji_zagranicznych.pdf , można znależć wykaz dokumentów, które mogą być przydatne.

Szczegółowe informacje na temat niezbędnych dokumentów w przypadku zakończenia pracy można znaleźć w Formalnościach przed powrotem z Irlandii, Formalnościach przed powrotem z Niemiec, a także w Formalnościach przed powrotem z Wielkiej Brytanii oraz w Formalnościach przed powrotem z USA.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.