Powrót

Podstawowe dokumenty

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-10-21

Podstawowe dokumenty

Wielu Polaków przed opuszczeniem Irlandii stara się o uzyskanie potwierdzenia okresów zatrudnienia (odprowadzania składek ubezpieczenia społecznego PRSI) w celu późniejszego przedłożenia ich przed organem ustalającym uprawnienia emerytalne.

Zasadniczo dokumentami potwierdzającymi nasze okresy zatrudnienia – ilość odprowadzonych składek PRSI jest dokument:

  • P60 otrzymywany na koniec każdego roku kalendarzowego (w razie zmiany pracy w trakcie roku powinien on zawierać informację zbiorczą za cały rok),
  • oraz dokument P45 (za ostatni okres pracy w roku, w ciągu którego opuściliśmy Irlandię).

Jeżeli mamy podejrzenia co do prawdziwości informacji zawartych w tych dokumentach, warto zwrócić się do właściwego biura Revenue (irlandzkiego urzędu skarbowego) o potwierdzenie w komputerowej bazie danych, czy informacje otrzymane na drukach od pracodawcy są zgodne ze stanem faktycznym.

Ważne!

W ramach modernizacji PAYE, P45 i P60 zostały zniesione i zastąpione systemem online.

Za rok 2019 i w latach kolejnych nie otrzymamy już P60. Podsumowanie szczegółów zatrudnienia będzie dostępne za pośrednictwem usługi Revenue`s myAccount.

Podobnie w przypadku P45 – od roku 2019 pracodawca jest zobowiązany do umieszczania danych dotyczących daty zakończenia zatrudnienia danego pracownika oraz szczegółów ostatniego wynagrodzenia wraz z potrąceniami do systemu online w Revenue. Dostęp do danych będzie możliwy poprzez Revenue`s myAccount.

Warto wiedzieć

Z dokumentem potwierdzającym okres pracy często mylony jest druk U1 (dawniej E 301.) Służy on jednak innemu celowi – potwierdzeniu okresów pracy (ubezpieczenia) celem ubiegania się o zasiłki dla bezrobotnych w innym kraju (w naszym przypadku w Polsce). Formularz dokumentu U1 dostępny jest na irlandzkiej stronie rządowej, pod tym linkiem.

Dodatkowo możemy uzyskać potwierdzenie informacji dotyczących historii naszego ubezpieczenia społecznego za czas pracy w Irlandii poprzez złożenie odpowiedniego wniosku za pośrednictwem strony internetowej. Informacja zostanie przesłana na podany adres e-mail lub pocztą na wskazany adres. Wniosek można wypełnić na stronie Department of Employment Affairs and Social Protection.

Z różnych względów warto też zachować naszą umowę o pracę oraz tzw. payslipy (odcinki z wysokością wypłat i składek). Dzięki zgromadzeniu tych dokumentów możemy w przyszłości nabyć prawa do urlopu wychowawczego, wypoczynkowego bądź dodatku za wieloletnią pracę. Mogą się one okazać istotne także podczas występowania o kredyt.

Warto wiedzieć

W przypadku zgubienia bądź straty payslipów można je odzyskać, prosząc o ponowny wydruk dział księgowości bądź administracji firmy, w której pracowaliśmy.

Ze względu na dalszą karierę zawodową warto postarać się o referencje od irlandzkiego pracodawcy. Nie ma on obowiązku ich wystawiania, ale pracodawcy w Irlandii raczej nie robią z tym problemów. Zazwyczaj oznacza to konieczność napisania odpowiedniego dokumentu przez nas samych, co pracodawca po zapoznaniu się z treścią skwituje swoim podpisem. W większych firmach można jednak trafić na gotowe szablony z referencjami.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą powinny zachować dokumenty potwierdzające otwarcie oraz zamknięcie działalności, jak również wszystkie roczne rozliczenia.

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.