Powrót

Zakończenie pracy w Wielkiej Brytanii

Zakończenie pracy w Wielkiej Brytanii

Wracając z Wielkiej Brytanii, powinniśmy zadbać o udokumentowanie naszego stażu pracy, zachowanie przepisów brytyjskiego prawa w zakresie wypowiadania umów o pracę, a w razie zaistnienia sporu z pracodawcą – o skorzystanie z przysługujących nam możliwości jego rozwiązania.

W poniższych rozdziałach odpowiadamy na następujące pytania:

  • Podstawowe dokumenty
    Jakie formularze powinniśmy otrzymać od pracodawcy po zakończeniu zatrudnienia, aby móc udowodnić w Polsce staż pracy?
  • Wypowiedzenie umowy o pracę
    Jakie są sposoby rozwiązywania umów o pracę w Wielkiej Brytanii?
  • Rozwiązywanie sporów i pomoc
    W jaki sposób można dochodzić praw pracowniczych w razie sporów z pracodawcą i kto może udzielić nam w tej sprawie pomocy?

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.