Powrót

Rozwiązywanie sporów i pomoc

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-11-27

Rozwiązywanie sporów i pomoc

W przypadku sporów między pracownikiem a pracodawcą w pierwszej kolejności najlepiej podjąć próbę ugodowego rozstrzygnięcia sprawy. Brak próby ugodowego załatwienia problemu (najlepiej na piśmie) może się przyczynić do niekorzystnego wyniku późniejszej rozprawy w sądzie i niższej wysokości odszkodowania.

Fiasko ugodowego załatwienia sprawy kończy się zazwyczaj skargą w sądzie. W przypadku Wielkiej Brytanii sądem rozstrzygającym spory dotyczące układów pracownik – pracodawca jest Employment Tribunals, a w przypadku Irlandii Północnej – Industrial Tribunals.

Skarga do sądu musi być złożona w określonym terminie.
Gdy spór dotyczy wypowiedzenia umowy o pracę, bezpodstawnego potrącenia z wynagrodzenia albo dyskryminacji, skargę należy wnieść w terminie trzech miesięcy od ostatniego dnia pracy, dnia dokonania potrącenia lub zaistnienia aktu dyskryminacji.
W przypadku gdy pracownik dochodzi od pracodawcy zapłaty odprawy należnej w razie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących pracodawcy (redundacy), termin ten wynosi odpowiednio sześć miesięcy od ostatniego dnia pracy.

Wniesienie skargi do trybunału nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat. Można ją przesłać do sądu na specjalnym formularzu zwykłą pocztą, jak również pocztą elektroniczną. Warto zachować kopię skargi.

W przypadku bardziej złożonych problemów informacje o pomocy można znaleźć na stronie Direct.gov. Bezpłatnych porad udzielają także biura Citizens Advice Bureau oraz Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service).

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.