Powrót

Ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe

Przepisy podatkowe przewidują możliwość dokonywania odliczeń zarówno od dochodu, jak i od podatku.
Od dochodu możemy odliczyć m.in.:

  • darowizny,
  • wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych,
  • wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet
  • wydatki na nabycie nowych technologii – w przypadku podatników uzyskujących przychody - z działalności gospodarczej (z tym, że ulga ta obowiązuje tylko do końca 2015 r., z zachowaniem praw nabytych dla tych podatników, którzy nabyli prawo do odliczenia wydatków na nabycie nowych technologii przed 1 stycznia 2016 r.).

Natomiast od podatku możemy odliczyć np. ulgę na dzieci, na zasadzie praw nabytych: wydatki poniesione na kontynuację systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej, odliczenia innych wydatków w ramach tzw. dużej ulgi mieszkaniowej, jak również w ramach ulgi remontowo – modernizacyjnej, w sytuacji gdy przysługujące podatnikowi odliczenie nie znalazło pokrycia w podatku za lata ubiegłe.


W tym rozdziale zostaną szczegółowo omówione dwie ulgi:

  • Ulga na dzieci
    Komu i w jakiej wysokości przysługuje ulga na dzieci?
  • Ulga na powrót
    Z jakiej ulgi mogą skorzystać osoby pracujące w krajach, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia?

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.