Powrót

Ulgi podatkowe

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-29

Polskie przepisy podatkowe przewidują możliwość dokonywania odliczeń zarówno od dochodu, jak i od podatku.

Od dochodu możesz odliczyć m.in.:

  • darowizny,
  • wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych,
  • wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci Internet,
  • wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym, którego jesteś właścicielem lub współwłaścicielem (ulgę termomodernizacyjną).

Natomiast od podatku możesz odliczyć np. ulgę na dzieci, czy też ulgę abolicyjną.

 

W tym rozdziale zostaną omówione dwie ulgi:

  • Ulga na dzieci
    Komu i w jakiej wysokości przysługuje ulga na dzieci?
  • Ulga abolicyjna
    Z jakiej ulgi mogą skorzystać osoby pracujące w krajach, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia?

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.