Powrót

Świadczenia zdrowotne a powrót do Polski

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-11

Osoby ubezpieczone w Niemczech, które wybierają się do Polski na krótki czas, powinny pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ (Europäische Krankenversicherungskarte – EKVK), która potwierdza prawo do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych podczas tymczasowego pobytu.

Korzystanie z Karty EKVK wymaga stosowania się do następujących warunków:

  • Karta jest wydawana z założeniem, że osoba o nią się ubiegająca jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech.
  • Karta może być używana tylko przez osobę, której została wydana.
  • Karta potwierdza prawo do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA, przy czym brany jest pod uwagę stan zdrowia i przewidywany okres pobytu.
  • Karta nie daje uprawnień do bezpłatnej opieki zdrowotnej, jeżeli celem podróży jest uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Karta wydana w Niemczech nie daje, co do zasady, prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w następujących sytuacjach:

  • wyjazd do Polski tylko w celu uzyskania opieki zdrowotnej (np. w celu odbycia porodu),
  • powrotu na stałe do Polski, np. po zakończeniu pracy w Niemczech i zakończeniu podlegania pod właściwość ustawodawstwa niemieckiego.

Warto wiedzieć

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich mieszkańców Niemiec. Polacy wracający na stałe do Polski muszą pamiętać o poinformowaniu o tym fakcie kas chorych i o ewentualnym zakończeniu członkostwa.

W przypadku powrotu do Polski na stałe należy uzyskać tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Chyba, że osoba pozostaje zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech (jako pracownik albo emeryt) i przenosi miejsce stałego pobytu do Polski. Wówczas powinna zaopatrzyć się w dokument S1, który należy zarejestrować w oddziale wojewódzkim NFZ. Prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w oparciu o Kartę EKVK wygasa z chwilą utraty tytułu do ubezpieczenia w Niemczech (nawet gdy nie upłynie data ważności karty).

Warto wiedzieć

Polacy wracający do Polski w celu poszukiwania pracy, a więc transferujący przez trzy miesiące zasiłek dla osób bezrobotnych, nie tracą ubezpieczenia zdrowotnego. Nastąpi to dopiero z chwilą utraty prawa do zasiłku transferowanego z Niemiec i rozwiązaniu umowy z niemiecką kasą chorych.

Jeżeli celem przyjazdu do Polski jest uzyskanie świadczeń zdrowotnych, należy zaopatrzyć się przed przyjazdem w dokument przenośny S2 (dawny formularz E 112). Jest to dokument potwierdzający prawo do planowanego leczenia w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym jesteśmy ubezpieczeni.

Więcej szczegółowych informacji na temat obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce znajduje się w Powrotniku w artykule pt.: „Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne”.

O Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego piszemy także w naszym Powrotniku w artykule pt.: „Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

 

Aktualizacja: Ministerstwo Zdrowia

 

Świadczenia zdrowotne a powrót do Polski


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.