Powrót

Sprawy rodzinne i sąd

Sprawy rodzinne i sąd

Wyroki sądów zagranicznych w sprawach cywilnych wymagają uznania przez sądy polskie. Oznacza to, że wyrok rozwodowy wydany za granicą nie jest od razu prawomocny w Polsce. Dopiero po uznaniu wyroku rozwodowego przez polski sąd można dokonywać zmian w księgach stanu cywilnego.

Do sądów napływa coraz więcej spraw dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej, gdy jedno z rodziców bądź dwoje rodziców przebywa na emigracji. Sądy muszą rozstrzygnąć o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, jej pozbawieniu lub zawieszeniu. Sprawami dotyczącymi odpowiedzialności (władzy) rodzicielskiej zajmują się sądy państwa, w którym dziecko zamieszkuje.

W tej części rozdziału dowiesz się:


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.