• Wróciłem z Hiszpanii do Polski po 5 latach pracy za granicą. WUP odmówił mi prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce. Dlaczego?
  Unijne przepisy dotyczące koordynacji mówią o tym, że uwzględnienie zagranicznych okresów zatrudnienia (i związanego z tym ubezpieczenia), przy ubieganiu się o zasiłek w Polsce, może nastąpić tylko w przypadku, gdy ostatnim miejscem zatrudnienia była Polska.

 • Mienie przesiedlenia w granicach UE
  Jak wygląda procedura postępowania w przypadku samochodów osobowych sprowadzanych z krajów UE/EFTA?

 • Czym jest koordynacja i kiedy mamy z nią do czynienia w przypadku świadczeń rodzinnych?
  Koordynacja jest mechanizmem, który określa zasady wypłaty świadczeń dla rodzin i zapobiega jednoczesnemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń o charakterze rodzinnym na te same dzieci w dwóch państwach w tym samym okresie.

 • Masz problem z urzędem w Unii Europejskiej – SOLVIT pomoże!
  SOLVIT jest bezpłatnym i nieformalnym systemem, który pośredniczy w rozwiązywaniu konkretnych problemów - sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego UE (oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii), powstałych w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa UE. SOLVIT pomaga zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom.

 • Savoir-vivre – tryb samolotowy
  Komu z nas uciążliwy współpasażer nie uprzykrzył podróży? Czy to zbyt głośnym zachowaniem, czy też nadmiernym rozpychaniem się. A przecież zasady właściwego zachowywania się w towarzystwie (savoir-vivre) obowiązują także w podróży. Szczególnie samolotem. Na które zasady warto zwrócić szczególną uwagę?

 • Bony szkoleniowe dla powracających z zagranicy do Małopolski
  Projekt „Nowy Start w Małopolsce” jest skierowany do osób po 30. roku życia, które wracają z zagranicy do Małopolski. Dostępna jest nowa forma wsparcia: bony szkoleniowe.

 • Podróż z dzieckiem za granicę
  Podróżowanie dziecka, w przypadku obecności obydwojga rodziców, wymaga posiadania ważnego dokumentu tożsamości – odpowiednio dowodu osobistego lub paszportu i nie rodzi żadnych dodatkowych wątpliwości, dotyczących swobodnego przemieszczania się, poza oczywistymi obowiązkami wizowymi, jeżeli udajemy się do kraju, w którym takowa jest wymagana.

 • Jak uzyskać PESEL dla małoletnich urodzonych i mieszkających za granicą?
  Numer PESEL to symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną. Numer zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci i liczbę kontrolną. Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności — numer ten w skrócie nazywamy numerem PESEL.

 • Szkoła po powrocie z zagranicy
  Przy kwalifikowaniu ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy, dyrektor szkoły może wziąć pod uwagę wiek ucznia, opinię rodzica albo pełnoletniego ucznia.

 • Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o paszport dla małoletniego za granicą
  Z dniem 19 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z dnia 15 lipca 2019 r. poz. 1313). Rozporządzenie wprowadziło oddzielny wzór wniosku o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego, odmienny niż wniosek składany do wojewody.

 • „Powrót z dzieckiem” – konkurs!
  Powrót z emigracji to skomplikowany logistycznie proces. Wracając z dziećmi nie tylko logistyka musi być brana pod uwagę. Rodzice muszą zadbać również o to, żeby dzieci jak najłagodniej przeszły przez proces przeprowadzki i aklimatyzacji w nowym otoczeniu. Jak sobie z tym radzić? Jakie są Wasze pomysły na powrót z dzieckiem?

 • Wracamy do polskiej szkoły
  Zdecydowaliście się na powrót? Chcecie wiedzieć, kiedy najlepiej zapisać dziecko do szkoły, na co zwrócić uwagę, jakich formalności dopilnować? Sprawdźcie, co mówią przepisy, a co radzą inni rodzice.