• „Wróć z POWERem!” - inicjatywa dla osób przed 30-tką, które wróciły lub zamierzają wrócić z zagranicy
  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest pomoc w zdobyciu zatrudnienia, wykorzystaniu kompetencji i kwalifikacji nabytych za granicą oraz poprawa sytuacji reemigrantów na rynku pracy.

 • „Miałam plan na powrót, ale nie był on bardzo szczegółowy” [WYWIAD]
  Wyjechała na 6-miesięczny wolontariat, wahała się czy na emigracji nie zostać dłużej, ostatecznie podjęła decyzję o powrocie zaraz po zakończeniu projektu. Nam Joanna Kaczyńska opowiada o tym, dlaczego podjęła taką decyzję i czy w ostatecznym rozrachunku jest z niej zadowolona.

 • Historia pewnego powrotu [WYWIAD]
  Nie planował powrotu, życie niejako podjęło decyzję za niego. Mimo to jest zadowolony z podjętej decyzji, odniósł w Polsce sukces – chociaż po drodze nie zawsze było łatwo – zaznacza Jakub Kępiński – inaugurując serię wywiadów o powrotach z emigracji.

 • Z powrotem w Polsce [WYWIAD]
  Na emigracji spędziła dwie dekady. Pragnienie, by jej córka wychowywała się w Polsce sprawiło, że zdecydowała się na powrót. Nam Agata Szałańska opowiada o powrocie - swoim i dziecka, i o tym, jak ułożyła sobie życie w Polsce.

 • Tymczasowy profil zaufany
  Profil zaufany jest usługą ułatwiającą załatwianie wszelkich spraw urzędowych. Dzięki niej, bez wychodzenia z domu możemy złożyć wniosek lub zarejestrować się w urzędzie pracy. Dla tych, którzy nie mają możliwości założenia profilu zaufanego przygotowano wersję tymczasową. Co odróżnia ją od standardowej usługi? Jak założyć tymczasowy profil zaufany?

 • Trwa nabór do projektu dla powracających– zgłoś swój udział
  Rekrutacja do projektu „Pomorskie. Tu wracam, tu pracuję” prowadzona jest bez przerwy dzięki rozwiązaniom zwiększającym bezpieczeństwo osób zainteresowanych, uczestników i pracowników realizujących projekt.

 • Podróż z dzieckiem za granicę
  Podróżowanie dziecka, w przypadku obecności obydwojga rodziców, wymaga posiadania ważnego dokumentu tożsamości – odpowiednio dowodu osobistego lub paszportu i nie rodzi żadnych dodatkowych wątpliwości, dotyczących swobodnego przemieszczania się, poza oczywistymi obowiązkami wizowymi, jeżeli udajemy się do kraju, w którym takowa jest wymagana.

 • Jak uzyskać PESEL dla małoletnich urodzonych i mieszkających za granicą?
  Numer PESEL to symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną. Numer zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci i liczbę kontrolną. Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności — numer ten w skrócie nazywamy numerem PESEL.

 • Szkoła po powrocie z zagranicy
  Przy kwalifikowaniu ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy, dyrektor szkoły może wziąć pod uwagę wiek ucznia, opinię rodzica albo pełnoletniego ucznia.

 • Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o paszport dla małoletniego za granicą
  Z dniem 19 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z dnia 15 lipca 2019 r. poz. 1313). Rozporządzenie wprowadziło oddzielny wzór wniosku o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego, odmienny niż wniosek składany do wojewody.

 • „Powrót z dzieckiem” – konkurs!
  Powrót z emigracji to skomplikowany logistycznie proces. Wracając z dziećmi nie tylko logistyka musi być brana pod uwagę. Rodzice muszą zadbać również o to, żeby dzieci jak najłagodniej przeszły przez proces przeprowadzki i aklimatyzacji w nowym otoczeniu. Jak sobie z tym radzić? Jakie są Wasze pomysły na powrót z dzieckiem?

 • Wracamy do polskiej szkoły
  Zdecydowaliście się na powrót? Chcecie wiedzieć, kiedy najlepiej zapisać dziecko do szkoły, na co zwrócić uwagę, jakich formalności dopilnować? Sprawdźcie, co mówią przepisy, a co radzą inni rodzice.

 • Wnioski o dofiansowanie rok 2021
  Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" przyjmuje wnioski o dofinansowanie na rok 2021 do 27 września 2020 r. Obszary wnioskowania o dofinansowanie to m.in.: kultura, edukacja, aktywność polonijna.

 • Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć polonijnych na 2021 KG RP Sydney
  Zapraszamy przedstawicieli Polonii w Australii do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć polonijnych na rok 2021 r., w ramach programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 • "Wróć z POWERem!” - projekt dla osób przed 30. rokiem życia, które wróciły lub zamierzają wrócić z zagranicy
  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest pomoc w zdobyciu zatrudnienia, wykorzystaniu kompetencji i kwalifikacji nabytych za granicą oraz poprawa sytuacji reemigrantów na rynku pracy.

 • V Europejska Konferencja Metodyczna on-line
  Europejska Konferencja Metodyczna przeznaczona dla nauczycieli polonijnych uczących w krajach europejskich.

 • Loty czarterowe do Polski
  Dla pasażerów planujących powrót do kraju, w okresie od 16 do 20 września br. LOT zorganizuje loty czarterowe.

 • Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.
  W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2,8 tys. zł. Oznacza to wzrost o 200 zł w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2020 r.