Powrót

Dotacje unijne

dotacje UNIJNE na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-11-16

Środki na podjęcie działalności gospodarczej z Europejskiego Funduszu Społecznego są przyznawane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w związku z potrzebami reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) znalazły się działania skierowane do bezrobotnych osób młodych w wieku 15-29 lat (w szczególności tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. Młodzież NEET).

Wśród głównych zadań programu dotyczących zatrudnienia osób młodych uwzględnione zostały m. in. instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W ramach wsparcia osoby młode zainteresowane prowadzeniem własnej działalności gospodarczej mogą ubiegać się o:

  • bezzwrotne dotacje na utworzenie przedsiębiorstwa;
  • doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia biznesu;
  • wsparcie pomostowe.

Dzięki środkom PO WER realizowane są projekty wspierające m in. rozwój przedsiębiorczości.

 

Regionalne Programy Operacyjne

Istnieją również inne programy unijne wspierające przedsiębiorców. Każde województwo ma swój Regionalny Program Operacyjny. Regionalne Programy Operacyjne są często uzupełnieniem Krajowych Programów Operacyjnych. Wsparcie mogą otrzymać projekty najlepsze i charakteryzujące się wysokim stopniem innowacyjności. Sprawdź, czy w Twoim regionie taki program oferuje wsparcie na działalność gospodarczą.

 

Gdzie szukać informacji

Dodatkowych informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia przy otwarciu własnego biznesu można szukać w punktach informacyjnych na temat funduszy europejskich.

Warto wiedzieć

Żeby sprawdzić inne formy wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przeczytaj o instytucjach wspierających przedsiębiorców, w tym w pozyskaniu środków unijnych.
Sprawdź również, o jakie dotacje z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności możesz starać się w powiatowym urzędzie pracy. Pamiętaj, nie możesz jej połączyć ze wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego.


 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.