Powrót

Organizacje wspierające przedsiębiorców

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-11-16

W Polsce działa wiele instytucji i organizacji oferujących przedsiębiorcom, zwłaszcza tym rozpoczynającym działalność, informacje i dofinansowanie.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie. Studenci, absolwenci i bezrobotni w całej Polsce mogą otrzymać kilkadziesiąt tysięcy niskooprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu.

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z instytucjami pożyczkowymi, które zajmują się obsługą wniosków i doradztwem.

Aby otrzymać pożyczkę, trzeba będzie skontaktować się z pośrednikiem finansowym obsługującym program w danym województwie - ich lista znajduje się na stronie http://wsparciewstarcie.bgk.pl/. Wybrani w przetargu partnerzy finansowi BGK zajmują się doradztwem, oceną wniosków, udzielaniem pożyczek i monitorowaniem spłat. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako organizator programu, zapewnia sprawne działanie systemu, nadzór i raportowanie oraz promocję programu.

Więcej informacji znajduje się na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu swoją ofertę kieruje do osób, które zamierzają założyć własną firmę po powrocie do Polski oraz chcą przy tym skorzystać z międzynarodowego doświadczenia i zaplanować jej ekspansję zagraniczną. Wspiera osoby, które chciałyby zrealizować nad Wisłą projekty inwestycyjne (BIZ). Oferuje pomoc warszawskich konsultantów i ekspertów Zagranicznych Biur Handlowych (ZBH) oraz udział w grantowym programie Polskie Mosty Technologiczne. Daje możliwość przedstawienia swojej oferty na międzynarodowych targach za sprawą Branżowych Programów Promocji.

Więcej informacji na stronie: https://www.paih.gov.pl/pl.

 

Fundusze poręczeń kredytowych

Fundusze poręczeń kredytowych są instytucjami o charakterze non profit. Świadczą pomoc finansową w formie poręczeń dla małych rozwojowych firm nieposiadających wystarczającej historii kredytowej lub wymaganych przez bank zabezpieczeń. Poręczeniem mogą być objęte kredyty, pożyczki przeznaczone m.in. na rozpoczęcie czy rozszerzenie działalności.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych.

 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – doradztwo

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to inicjatywa zmierzająca do rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. To również największa w Europie sieć akademickich inkubatorów przedsiębiorczości świadczących usługi proinnowacyjne. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości realizują projekty społeczne i biznesowe na skalę ogólnopolską i regionalną, gromadzą najwybitniejszych ekspertów młodej przedsiębiorczości oraz rozwijają Innowacyjną Gospodarkę w Polsce, aby zaszczepić młodym Polakom przedsiębiorczość.

 

Sieć Aniołów Biznesu – finansowanie

Anioł Biznesu (ang. Business Angel) to inwestor prywatny, który własne nadwyżki finansowe lokuje w nowe, dobrze rokujące firmy. Dzięki zastrzykowi kapitałowemu mogą one szybko (w ciągu 2–4 lat) rozwinąć skrzydła, dając inwestorowi wysoki wzrost wartości jego udziałów.

 

Dotacje z funduszy strukturalnych

Szczegółowe informacje na temat programów operacyjnych, funduszy strukturalnych są umieszczone na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w portalu funduszy europejskich, a przede wszystkim na stronach właściwych urzędów marszałkowskich.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Instytucją, która prowadzi w Polsce działania ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorczości, jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). W celu jak najlepszego dotarcia do osób lub podmiotów gospodarczych zainteresowanych otrzymaniem wsparcia we wszystkich województwach zostały powołane do życia Punkty Konsultacyjne. Ich adresy można znaleźć na stronie PARP w zakładce Punkty Konsultacyjne. W punktach tych można uzyskać informacje m.in. o funduszach unijnych skierowanych do przedsiębiorców oraz otrzymać kompleksową pomoc w wypełnieniu dokumentów niezbędnych do skorzystania z nich. Punkty informują o wspieraniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii czy też tworzenia nowych miejsc pracy.

Więcej informacji i adresy punktów konsultacyjnych znajdziesz na stronie internetowej PARP.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.