Powrót

Zasiłek dla bezrobotnych - Arbeitslosengeld

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-11

Zasiłek dla bezrobotnych – Arbeitslosengeld

Osoba, która otrzymała w Niemczech prawo do zasiłku dla osób poszukujących pracy o nazwie Arbeitslosengeld i otrzymuje go już dłużej niż miesiąc, może starać się o transfer tego świadczenia do Polski.

Aby móc transferować zasiłek Arbeitslosengeld do Polski, najpierw należy być uprawnionym do jego pobierania w Niemczech.

W celu uzyskania prawa do Arbeitslosengeld niezbędna jest rejestracja w lokalnym urzędzie pracy (Bundesagentur für Arbeit) i spełnienie wszystkich stawianych wymagań. Zasady przyznawania zasiłku są regulowane wyłącznie wewnętrznymi przepisami prawa niemieckiego.

Następnie powinniśmy zgłosić chęć wyjazdu do Polski w celu poszukiwania pracy, a przez to również transferu zasiłku. Trzeba to uczynić co najmniej na cztery tygodnie przed opuszczeniem Niemiec.

Dokumentem, który należy złożyć w polskim urzędzie pracy w celu pobierania niemieckiego zasiłku, jest druk U2.
W celu otrzymania tego formularza należy zwrócić się do lokalnego urzędu pracy Bundesagentur für Arbeit, który podejmuje decyzję o tym, czy zasiłek może być transferowany poza Niemcy i wydaje formularze, które należy okazać w urzędzie pracy w Polsce.

Co istotne, osoba wyjeżdżająca do Polski, musi zadeklarować chęć podjęcia pracy i w dalszym ciągu podlega przepisom o konieczności starania się o nowe zatrudnienie, a więc także możliwości wstrzymania świadczeń z racji nieuzasadnionej odmowy przyjęcia oferty pracy.

Warto wiedzieć

Wniosek o przedłużenie transferu zasiłku trzeba złożyć w lokalnym urzędzie pracy Agentur für Arbeit. Zasiłek można transferować przez trzy miesiące, a w wyjątkowych okolicznościach okres ten można wydłużyć maksymalnie do sześciu miesięcy.

Decyzje tego rodzaju nie są podejmowane automatycznie, ale po zbadaniu przez Bundesagentur für Arbeit w każdej sprawie indywidualnych okoliczności. Decyzja ta ma charakter uznaniowy. Prawo Unii Europejskiej nie określa wyjątkowych okoliczności, w których okres transferu zasiłku powinien zostać przedłużony.

Transferowany zasiłek jest wypłacany przez Bundesagentur für Arbeit. Zasiłek może być transferowany wielokrotnie i do różnych krajów, ale w ramach 3-miesięcznego (lub wydłużonego) okresu transferu, jaki został przyznany przez Bundesagentur für Arbeit.

Warto wiedzieć

Jeśli wyjedziemy do Polski lub innego kraju członkowskiego UE, nie zgłaszając wcześniej w Bundesagentur für Arbeit chęci transferu zasiłku, powinniśmy niezwłocznie zgłosić się do publicznych służb zatrudnienia w tym kraju (w Polsce do powiatowego urzędu pracy).

Należy to uczynić w ciągu siedmiu dni od daty opuszczenia Niemiec. W takim przypadku polski urząd pracy formalnie wystąpi do Bundesagentur für Arbeit o wydanie dokumentu potwierdzającego transfer zasiłku. Jednakże również w tej sytuacji wymagane jest aby pozostawać do dyspozycji tamtejszego urzędu pracy przez minimalny okres 4 tygodni przed wyjazdem do Polski.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Powrotniku w artykule pt.: „Transfer zasiłków dla bezrobotnych z krajów Unii Europejskiej”.

Właściwy terytorialnie lokalny urząd pracy Agentur für Arbeit w Niemczech znajdziesz przez wyszukiwarkę zamieszczoną na stronie internetowej Bundesagentur für Arbeit.

 

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Berlinie


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.