Powrót

Nabycie przez cudzoziemców nieruchomości położonych w Polsce

Zakup nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce

Co do zasady nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Polski będącej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w Polsce, wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, chyba że znajdą zastosowanie zwolnienia przewidziane w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Ten rozdział omawia:

  • Zezwolenie na zakup nieruchomości
    Jakie należy spełnić warunki do otrzymania zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości w Polsce? Jakie informacje powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia oraz jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?
  • Nieruchomości niewymagające zezwolenia
    W jakich przypadkach nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości w Polsce?

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.