Powrót

Rozwód

Rozwód

 Zdarza się, że po dłuższym okresie pobytu za granicą jednego z małżonków małżeństwo się rozpada. Jednocześnie Polacy coraz częściej zawierają małżeństwa i coraz częściej rozwodzą się za granicą. Rozwód za granicą można uzyskać tylko w określonych sytuacjach, zgodnie z prawem miejscowym. Miejsce, w którym toczy się sprawa rozwodowa, jest ściśle związane z miejscem zamieszkania małżonków oraz ich obywatelstwem.

 

W tej części rozdziału dowiesz się:


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.