Powrót

Pozostali członkowie rodziny - cudzoziemcy

Pozostali członkowie rodziny – cudzoziemcy

 Powrót do Polski z małżonkiem cudzoziemcem wiąże się z formalnościami związanymi z jego pobytem czy pracą na terytorium Polski. Należy jednocześnie pamiętać, iż określone formalności związane z legalizacją pobytu dotyczą również członków jego rodziny, na przykład rodziców, jeśli chcą oni zamieszkać w Polsce.

W tej części rozdziału dowiesz się:


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.