Powrót

Podatki i finanse

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2024-03-21

Jak zadbać o podatki i finanse przed powrotem do Polski? Podpowiadamy.

Podatki i finanse

Powrót do Polski po okresie pobytu i pracy za granicą wiąże się z koniecznością uregulowania naszych spraw z zagranicznym urzędem skarbowym.

Jeśli opuszczamy kraj dotychczasowego pobytu w trakcie trwania roku podatkowego, nie mamy zazwyczaj możliwości rozliczenia się z podatku za pośrednictwem pracodawcy. Dlatego też przed wyjazdem powinniśmy skontaktować się z urzędem podatkowego w celu otrzymania ewentualnego zwrotu nadpłaconego podatku.

W zależności od przysługujących nam ulg podatkowych oraz obowiązujących w danym kraju limitów opodatkowania, zwrot podatku może stanowić poważną kwotę, dlatego nie warto rezygnować przed wyjazdem z możliwości ubiegania się o niego.
O zwrot można wystąpić indywidualnie albo za pośrednictwem specjalistycznej firmy, ale w tym drugim przypadku trzeba się liczyć z koniecznością opłacenia dodatkowej prowizji liczonej od wysokości zwróconej przez zagraniczny urząd kwoty.

Jeśli o zwrot nadpłaconego podatku będziemy występować samodzielnie, warto skorzystać z infolinii podatkowych prowadzonych przez administrację skarbową w danym kraju i dopytać o szczegóły, odpowiednie formularze i terminy składania wniosków o zwrot. Niezbędne informacje i formularze są też często dostępne w Internecie na stronach zagranicznych ministerstw finansów lub portali adresowanych do obywateli.

Informacje o zasadach ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku za granicą w wybranych krajach są także dostępne w Powrotniku – dotyczą one Irlandii i Wielkiej Brytanii.

 

Finanse

W związku z planowanym powrotem do Polski musimy zdecydować, co zrobić z naszymi oszczędnościami i kontem bankowym lub gotówką.

Jeśli chodzi o konto bankowe, to nie zawsze trzeba je zamykać. Po powrocie do kraju można bez ograniczeń utrzymywać konta bankowe otwarte:

  • w krajach Unii Europejskiej oraz
  • w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Natomiast osoba, która ma konto bankowe w kraju poza UE, EOG lub OECD może je zachować, jeżeli uzyska od prezesa NBP indywidualne zezwolenie dewizowe na dalsze jego utrzymanie. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w artykule „Konto w banku zagranicznym”.

Zatrzymując po powrocie do Polski zagraniczne konto bankowe, możemy wypłacać z niego środki za pomocą kart bankomatowych i kredytowych (płatniczych). Trzeba jednak pamiętać, że banki zagraniczne mogą pobierać prowizję za wypłatę z ich kont w Polsce, dlatego przed wyjazdem najlepiej dowiedzieć się bezpośrednio, jaka jest tabela opłat i prowizji.

Jeśli będziemy chcieli przewieźć do Polski oszczędności w gotówce, musimy pamiętać o obowiązku zgłoszenia na granicy środków płatniczych w kwocie równej lub wyższej niż 10 000 euro. Więcej na ten temat piszemy w artykule „Przewóz dewiz”.

Szczegółowe informacje dotyczące kwestii finansowych związanych z powrotem do Polski z wybranych krajów są dostępne w Powrotniku – dotyczą one Irlandii i Wielkiej Brytanii.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.