Powrót

Paszport

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-06

Wniosek o wydanie paszportu składa się osobiście w dowolnym organie paszportowym w kraju – u wojewody lub poza granicami RP – u konsula.

Paszport

Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu.

Dokument ten uprawnia do przekraczania granicy, pobytu za granicą oraz poświadcza tożsamość i obywatelstwo polskie osoby w nim wskazanej.

Aktualnie nie obowiązują już papierowe wnioski. Wnioski paszportowe są uzupełniane i składane przez Urzędnika elektronicznie do systemu paszportowego. Osoba wnioskująca potwierdza dane umieszczone we wniosku i składa podpis na specjalnym urządzeniu elektronicznym.

Istnieje możliwość złożenia wniosku o dokument paszportowy online dla dziecka do 12. roku życia. W tym celu matka, ojciec lub ustanowiony przez sąd opiekun prawny dziecka musi posiadać podpis elektroniczny (kwalifikowany, osobisty) lub podpis zaufany (profil zaufany). Szczegółowe Informacje nt. tej możliwości można znaleźć tu.

Odbiór dokumentu następuje w tym samym organie, w którym został złożony wniosek o jego wydanie.

Obywatele polscy mieszkający za granicą, którzy wnioskują o wydanie dokumentu poprzez polski konsulat i zadeklarują (na etapie wnioskowania) chęć odbioru nowego dokumentu pocztą, będą zobowiązani do potwierdzenia jego odbioru w systemie elektronicznym pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/potwierdz-odbior-paszportu-ktory-dostarczyl-kurier, po otrzymaniu listu poleconego z paszportem. Potwierdzenie odbioru będzie konieczne, żeby „aktywować” nowy paszport.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów paszportowych: jak wyrobić paszport, informacje dotyczące paszportu tymczasowego, jak zgłosić utratę lub uszkodzenie dokumentu lub nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych znajdują się na stronie gov.pl.


Podstawa prawna:

 

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.