Powrót

Paszport

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2022-10-24

Paszport

Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu.

Dokument ten uprawnia do przekraczania granicy, pobytu za granicą oraz poświadcza tożsamość i obywatelstwo polskie osoby w nim wskazanej.

Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnie wybranym organie paszportowym w kraju i za granicą, tj.: u wojewody lub w polskim konsulacie.

Paszport odbiera się osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów paszportowych: jak wyrobić paszport, informacje dotyczące paszportu tymczasowego, jak zgłosić utratę lub zniszczenie dokumentu znajdują się na stronie gov.pl.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 197 z późn. zm.)

Teksty aktów prawnych są dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP

 

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.