Powrót

Wniosek o paszport dla dziecka do 12. roku życia online, również za granicą

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-04-03

Znowelizowana ustawa o dokumentach paszportowych wprowadziła nowe usługi online. Jedną z nich można uznać za szczególne ułatwienie. Nowa usługa paszportowa online na portalu gov.pl jest dostępna od 31 marca 2023 r. Umożliwia ona składanie wniosku o dokument paszportowy online dla dziecka do 12 lat, również za granicą.

Aby skorzystać z nowej usługi paszportowej matka lub ojciec, a także ustanowiony przez sąd opiekun prawny lub kurator dziecka, które nie ukończyło 12. roku życia i potrzebuje paszportu lub paszportu tymczasowego, musi posiadać podpis elektroniczny (kwalifikowany, osobisty) lub podpis zaufany (profil zaufany).

Usługa online pozwala złożyć wniosek o dokument paszportowy dla dzieci do 12. roku życia, bez potrzeby umawiania wizyty w konsulacie.

 

Ważne

Wniosek o wydanie paszportu można złożyć przez internet wyłącznie w sytuacji jeśli dziecko posiada już numer PESEL. Dla dzieci, które nie mają nadanego numeru PESEL, można wnioskować o paszporty lub paszporty tymczasowe  wyłącznie w urzędach konsularnych, po umówieniu wizyty w systemie e-Konsulat.

 

Aby móc złożyć wniosek, potrzebna jest zgoda drugiego opiekuna: matki, ojca, opiekuna prawnego lub kuratora dziecka. Zgodę taką można wyrazić m.in. poprzez e-uslugę Wyraź zgodę na wydanie paszportu.

 

Dokumenty i formalności

 

Do złożenia e-wniosku należy przygotować:

 • jedno aktualne, kolorowe zdjęcie dziecka;
 • potwierdzenie opłaty konsularnej za paszport (po złożeniu wniosku opłata nie podlega zwrotowi);
 • ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (jeżeli wnioskujący ją posiada);j
 • jeśli drugi rodzic nie zarejestrował swojej zgody na wydanie paszportu w urzędzie konsularnym lub przez e-usługę Wyraź zgodę na wydanie paszportu – należy dołączyć do wniosku skan jego pisemnej zgody z notarialnym poświadczeniem podpisu (następnie oryginał takiej zgody dostarczyć – np. wyślij pocztą – do urzędu konsularnego).
Nie ma konieczności dołączania zgody drugiego z rodziców w momencie składania wniosku. Drugi rodzic może wyrazić ją później.
 • jeśli drugi rodzic jest pozbawiony praw rodzicielskich lub są one ograniczone – dokument określający zakres władzy rodzicielskiej;
 • jeśli nie ma zgodności stanowisk matki i ojca lub nie można uzyskać zgody matki lub ojca – orzeczenie sądu rodzinnego,
 • jeśli drugi rodzic nie żyje – skan jego aktu zgonu.

 

Ważne!

Jeśli dziecko urodziło się za granicą i nie posiada polskiego aktu urodzenia, przed złożeniem wniosku o paszport należy zwrócić się z wnioskiem o transkrypcję (rejestrację) zagranicznego aktu urodzenia w polskim urzędzie stanu cywilnego.

 

Opłaty

 

Informacje o opłatach znajdują się na stronie internetowej polskiego konsulatu w kraju, w którym chcemy wyrobić paszport dla dziecka. Jeśli takich informacji nie ma na stronie internetowej, należy skontaktować się z właściwym konsulatem osobiście, mailowo lub telefonicznie.

 

Terminy

 

Wnioskując o paszport za granicą, czas oczekiwania na dokument wynosi około 6-8 tygodni. Paszporty są przygotowywane w Polsce. W szczególnych sytuacjach termin może się wydłużyć.

 

Aby sprawdzić, czy paszport jest gotowy należy wejść na stronę e-usługi Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy i wpisać numer wniosku, który znajduje się na potwierdzeniu jego złożenia.

 

Kto może odebrać dokument?

 

Gotowy dokument odbiera matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator.

Dziecko, które ma powyżej 5 lat, musi być obecne przy odbiorze paszportu, bez konieczności  wcześniejszej rezerwacji wizyty.

Paszport odbieramy w punkcie paszportowym wybranym przy składaniu wniosku. Przy odbiorze należy okazać:

 

 • ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • poprzedni paszport dziecka – jeśli był wydany. Zostanie on anulowany.

 

Ważne!

W przypadku osób zamieszkujących za granicą, które wnioskują o wydanie dokumentu poprzez polski konsulat i które zadeklarują chęć odbioru nowego dokumentu pocztą, wymagane będzie potwierdzenie jego odbioru w systemie: https://www.gov.pl/web/gov/potwierdz-odbior-paszportu-ktory-dostarczyl-kurier, po otrzymaniu listu poleconego z paszportem. Potwierdzenie odbioru będzie konieczne, żeby „aktywować” nowy paszport.

 

Okres ważności dokumentu

 

Dokument jest ważny:

 • 5 lat;
 • do 365 dni od daty jego wydania – w przypadku paszportu tymczasowego.

Data upływu ważności znajduje się w paszporcie.

 

Opracowano na podstawie informacji w serwisie gov.pl

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)