Powrót

Legalizacja pobytu dzieci w Polsce

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-26

Legalizacja pobytu w Polsce dzieci

Sposób legalizacji pobytu dziecka cudzoziemca zależy od tego, czy dziecko jest obywatelem kraju należącego do UE, EOG lub Szwajcarii, czy też tzw. kraju trzeciego. Znaczenie ma również wiek dziecka.

Jeżeli dziecko jest obywatelem państwa należącego do EOG lub Szwajcarii, to procedura legalizacji jego pobytu przebiega tak jak w wypadku obywateli tych państw (Zobacz też artykuł „Legalizacja pobytu w Polsce małżonka/partnera cudzoziemca”). Różnica polega na tym, że dziecko małoletnie nie ma obowiązku osobistego składania wniosku o rejestrację pobytu oraz o potwierdzenie prawa pobytu stałego.

Dziecko będące obywatelem tzw. kraju trzeciego może przebywać w Polsce na takich samych zasadach jak małżonek obywatela polskiego będący obywatelem kraju trzeciego (Zobacz też artykuł „Legalizacja pobytu w Polsce małżonka/partnera cudzoziemca”).

Dla dziecka cudzoziemca można ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy, a następnie – jeżeli spełnia przewidziane w przepisach prawa przesłanki – o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Dziecko obywatela polskiego pozostające pod jego władzą rodzicielską może uzyskać zezwolenie na pobyt stały.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519 z późn. zm.)

 

Aktualizacja: Urząd ds. Cudzoziemców


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.