Powrót

Legalizacja dokumentów urzędowych z USA

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2018-02-26

Legalizacja dokumentów urzędowych z USA

Jeżeli planujesz zabrać ze sobą do Polski amerykańskie dokumenty urzędowe, to warto wiedzieć, że od 14 sierpnia 2005 roku Polska stała się stroną Konwencji haskiej znoszącej obowiązek legalizacji dokumentów urzędowych przez placówki konsularne.

Wraz z przystąpieniem przez Polskę do ww. konwencji amerykańskie dokumenty sądowe, administracyjne (akty małżeństwa, urodzenia) i dokumenty poświadczone notarialnie (pełnomocnictwa, testamenty) respektowane są w Polsce na podstawie poświadczenia zwanego Apostille. Apostille to zaświadczenie wydane przez urząd stanowy, że dany dokument jest autentyczny (posiada autentyczne podpisy, pieczęcie) i w związku z tym może być użyty w międzynarodowym obrocie. Apostille nie poświadcza jednak, że treść zawarta w dokumencie jest poprawna. Informacje na temat urzędów stanowych, które są uprawnione do poświadczenia dokumentów (Apostille) znajdują się na stronach internetowych konsulatów RP w USA. Więcej o Apostille piszemy także w Powrotniku.

Poświadczenie własnoręczności podpisu następuje poprzez złożenie podpisu w obecności konsula, który potwierdza tożsamość osoby składającej podpis na podstawie okazanego dokumentu tożsamości. Jeżeli podpis został poświadczony przez notariusza publicznego (notary public), wtedy do poświadczenia dokumentu opatrzonego własnoręcznym podpisem właściwa jest procedura Apostille.

Urzędowe dokumenty publiczne wydane m.in. przez sąd, organy administracyjne (świadectwa urodzenia, akty ślubu, rozwodu, świadectwa szkolne) wymagają jedynie opatrzenia ich pieczęcią Apostille, by mogły być one uznane przez urzędy w Polsce. Dokumenty prywatne muszą zostać poświadczone przez notariusza publicznego i opatrzone Apostille, by mogły być dopuszczone do obrotu.

Warto wiedzieć

Pamiętaj, aby przed wyjazdem dokonać tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku angielskim na język polski. Jeżeli dokumenty przeznaczone będą do obrotu urzędowego w Polsce, to tłumaczenie powinno być dokonane przez konsulat, gdy tłumaczenia dokonujesz w USA, a przez tłumacza przysięgłego – gdy tłumaczenia dokonujesz na terytorium Polski.

Zgodnie z wytycznymi konsulatu takie tłumaczenie powinno obejmować wszystkie zapisy i oznaczenia zamieszczone w dokumencie. Opłata za tłumaczenie bądź poświadczenie prawidłowości tłumaczenia pobierana jest według stawek określonych za rozpoczętą stronę tłumaczenia. Informacje o opłatach za tłumaczenia dokonywane w placówkach konsularnych są dostępne na stronach konsulatów RP w USA.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.