Powrót

Konto

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-25

Konto

Z punktu widzenia interesów powracającego do kraju liczne rodzaje kont bankowych w Irlandii można podzielić zasadniczo na dwa rodzaje: bezpłatne (czyli niegenerujące długów w przypadku niedopełnienia procedury zamknięcia) i płatne (generujące takie zadłużenie).

Zdarzają się też konta bezpłatne z kartą debetową bądź kartą kredytową, i w obu tych przypadkach należy zamknąć konto przed wyjazdem bądź zniszczyć kartę, by przypadkowe jej użycie lub zgubienie nie generowało nam długów. Jeżeli mamy prostą kartę płatniczą niezezwalającą na debet, oznacza to zazwyczaj posiadanie najprostszego, bezpłatnego konta bankowego.

W przypadku bezpłatnego konta bez prawa do karty debetowej bądź kredytowej nie ma konieczności szybkiego zamykania rachunku. Nie generuje ono żadnych długów, możemy je zostawić na wypadek wizyt w Irlandii, podania numeru potrzebnego do przelewu ostatniej wypłaty bądź zwrotu podatku lub zwrotu części kwoty
za wynajem mieszkania.

Warto wiedzieć

Zgodnie z polskim prawem w przypadku powrotu do Polski z krajów UE, konto można pozostawić otwarte. Jeśli jednak na koniec danego roku stan konta przekroczy równowartość 7 mln zł, to nakładamy na siebie obowiązek składania do Narodowego Banku Polskiego kwartalnych sprawozdań o stanie rachunku. Więcej na ten temat piszemy w artykule „Konto w banku zagranicznym”.

W przypadku konta płatnego (występującego zazwyczaj z kartami debetowymi bądź kredytowymi) warto postarać się o zamknięcie rachunku, by nie generował on długów zarówno związanych z kosztami prowadzenia, jak i przypadkowych (związanych z użyciem przez nas karty na zakupach bądź w bankomacie, o czym mogliśmy zapomnieć, a rozliczenia z tym związane dotarły do banku z opóźnieniem).

Procedura zamknięcia konta w banku w Irlandii trwa zazwyczaj około kilku dni, dlatego warto ją rozpocząć nieco wcześniej. Konto można też zamknąć korespondencyjnie, wysyłając odpowiedni list do danego oddziału banku. O to, co powinno znaleźć się w liście, należy spytać w danym banku. Zazwyczaj są to dane teleadresowe (takie jak przy otwieraniu konta), numer rachunku oraz datę zamknięcia (30 dni od daty listu). Jako powód można podać powrót do kraju pochodzenia.

Warto wiedzieć

W przypadku zamknięcia konta, zarówno osobiście, jak i listownie, warto poprosić o tzw. „zero balance statement”, czyli końcowy wyciąg poświadczający tę procedurę i brak rachunku w danym banku.

W przypadku pozostawienia debetu na koncie po wypłaceniu wszystkich środków bank zacznie pobierać opłaty z limitu debetowego bądź kredytowego. Zadłużenie może też zostać powiększone o odsetki karne w przypadku niespłaconych terminowo rat za debet. W rezultacie, będąc już w kraju i nie odbierając wezwań do spłaty debetu, można trafić na listę dłużników.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku – Prawo dewizowe
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.