Podatki Podatki

Powrót

Gdzie można uzyskać wiążącą opinię w sprawie obowiązku podatkowego w Polsce?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. (akt. 19.10.2021 r.)

Interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są w imieniu Ministra Finansów.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty te mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego.

Od 1 marca 2017 roku interpretacje indywidualne wydaje wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

lub drogą elektroniczną przez e-PUAP

Wnioski o interpretację oraz Karta Usługi dostępne są na stronie internetowej Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Gdzie można uzyskać wiążącą opinię w sprawie obowiązku podatkowego w Polsce?

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.