Powrót

Jak uzyskać indywidualną interpretację przepisów podatkowych?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-04-17

Zawiłość przepisów podatkowych oraz zasady ich prawidłowego stosowania potrafią przysparzać nie lada problemów. Trudności takie powstają m.in. w sytuacji gdy zachodzi konieczność rozliczenia wszystkich przychodów uzyskanych w danym roku podatkowym przez polskiego rezydenta podatkowego, który poza przychodami uzyskanymi w Polsce uzyskał je również w innym kraju. Mogą to być przychody związane z pracą bądź otrzymywanymi świadczeniami. Gdzie i jak uzyskać wyjaśnienia w swojej sprawie?

Rozwiązaniem może być indywidualna interpretacja przepisów podatkowych.

 

Czym jest indywidualna interpretacja przepisów podatkowych?

Indywidualna interpretacja jest oficjalnym stanowiskiem przekazywanym w piśmie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Pozwala ustalić, czy prawidłowo rozumiemy i stosujemy konkretne przepisy.

Ważne jest, aby wnioskujący o taką interpretację wyczerpująco przedstawił stan faktyczny danej sprawy, zdarzenia przyszłe z nią związane oraz własne stanowisko w sprawie oceny prawnej.

 

Kto i w jaki sposób może złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej?

Wniosek mogą złożyć m.in. osoby fizyczne, prawne, stowarzyszenia, spółki cywilne.

Wnioski można składać:

 

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek powinien zawierać wskazanie rodzaju podatku, którego dotyczy wniosek oraz przepisów podatkowych, które mają podlegać interpretacji, a także dokładny i konkretny opis zdarzenia, które już się wydarzyło lub zdarzenia, które w związku ze stosowaniem przepisów podatkowych nastąpi.

Należy również sformułować konkretne pytanie, na które chcemy uzyskać odpowiedź, jednoznaczne stanowisko w sprawie, a także oświadczenie, że w sprawie, którą opisujemy, nie toczy się postępowanie podatkowe i nie jest prowadzona kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa oraz że sprawa nie została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

 

Opłaty

Opłata za wniosek o wydanie interpretacji wynosi 40 zł, ale w przypadku uwzględnienia w nim kilku odrębnych opisów stanów faktycznych czy zdarzeń, które nastąpią – opłata wynosi 40 zł od każdego z nich.

W przypadku wniosku wspólnego opłata jest pobierana od każdego z zainteresowanych.

Opłatę należy przekazać na rachunek bankowy KIS wpisując w tytule „za wydanie interpretacji indywidualnej” oraz wskazać dane identyfikacyjne, np. NIP/numer PESEL.

Kopię dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu należy dołączyć do wniosku lub przesłać w ciągu 7 dni kalendarzowych na adres KIS.

 

Termin rozpatrzenia wniosku i sposób dostarczenia interpretacji

Termin na wydanie interpretacji indywidualnej przez Dyrektora KIS to trzy miesiące od dnia otrzymania wniosku. Okresy, w których KIS wzywa do uzupełnienia dokumentacji nie są wliczane do wspomnianych wyżej trzech miesięcy.

Co ważne, wniosek złożony przed odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w związku z COVID-19 skutkuje obecnie wydłużeniem terminu na wydanie interpretacji o dodatkowe trzy miesiące.

Interpretacja przekazywana jest na konto ePUAP, na konto w e-Urzędzie Skarbowym lub pocztą na adres, który został wskazany we wniosku. W przypadku wniosku składanego przez pełnomocnika, interpretacja jest przekazywana na jego adres.

 

Co daje uzyskanie interpretacji indywidualnej?

Przepisy nie powodują, że interpretacja staje się wiążąca - ani dla podatnika, ani dla organów podatkowych, ale może stanowić odniesienie do uprawnień i obowiązków przepisów 14k:  i 14m Ordynacji Podatkowej, czyli pewnej ochrony w przypadku zastosowania się do jej wyjaśnień, tj. braku odsetek i odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, ale też braku konieczności zapłaty podatku.

 

Opracowano w oparciu o informacje w serwisach:

Podatki.gov.pl

Gov.pl

Biznes.gov.pl

 

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)