Powrót

Formalności przed powrotem z Irlandii

Formalności przed powrotem z Irlandii

Przed powrotem do kraju warto pamiętać o dopilnowaniu kwestii, które pozwolą nam uniknąć w Polsce wielu kłopotliwych sytuacji. Dotyczy to zwłaszcza dokumentów, zaświadczeń oraz rejestracji w różnego rodzaju instytucjach i urzędach. Wielu rodaków, opuszczając Irlandię, nie zaprząta sobie tym głowy, choć warto.

W tym rozdziale przedstawiamy zbiór istotnych spraw, które warto bądź należy załatwić przed powrotem do Polski.

Polecamy rownież zapoznanie się z informatorem na temat irlandzkiego systemu ubezpieczeń społecznych dostępnym na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

 

Zostały one ujęte w następujących artykułach:

 • Dom i mieszkanie
  W jaki sposób rozwiązać umowę najmu, jakie przysługują nam prawa
  i obowiązki?
 • Finanse
  W jaki sposób rozwiązać konto w banku zagranicznym, przewieźć bądź przesłać pieniądze do Polski?
 • Podatki
  Jak wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku, z jakich ulg podatkowych można skorzystać, w jaki sposób rozliczyć się przed powrotem (formularz P50), jak ubiegać się o zwrot składki PRSI?
 • Zakończenie pracy w Irlandii
  Podstawowe rodzaje dokumentów od pracodawców, okres wypowiedzenia, odprawy, prawa pracownicze i dochodzenie roszczeń.
 • Świadczenia społeczne
  Na jakich zasadach można transferować irlandzki zasiłek dla bezrobotnych, emeryturę lub świadczenia rodzinne?
 • Świadczenia zdrowotne a powrót do Polski
  Formularze i sposób użycia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (ang. EHIC).
 • Likwidacja bądź zrzeczenie się numeru PPS
  Czy można zrzec się numeru ubezpieczenia w zamian za pieniądze?
 • Dzieci
  Jakich formalności należy dopełnić, aby zapewnić dzieciom możliwość kontynuacji nauki w szkole lub na studiach w Polsce?

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.