Formalności przed - Irlandia Formalności przed - Irlandia

Back

Jakie dokumenty należy zgromadzić przed powrotem z Irlandii?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020

Jakie dokumenty należy zgromadzić przed powrotem z Irlandii?

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE STAŻ PRACY

Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w Powrotniku w artykule "Podstawowe dokumenty".

Trzeba przy tym pamiętać, że pracodawca może zażądać tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji pracy na podstawie ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r. Art. 1 oraz art.7 § 1 pkt.1 i 2 ustawy stanowią, iż to język polski jest językiem urzędowym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Należy również pamiętać, że tylko tłumaczenie przysięgłe może stanowić wiarygodne tłumaczenie dokumentu (art. 13 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego Dz.U. Nr 273, poz. 2702).

Koszty tłumaczenia przysięgłego trzeba ponieść we własnym zakresie.

DOKUMENTY DLA URZĘDU SKARBOWEGO

Należy zachować dokumenty  P60 i P45 oraz zestawienie Tax Credits Certificate oraz Cut off Point (informację o przysługujących ulgach podatkowych w ciągu roku) z irlandzkiego urzędu skarbowego Revenue. Dodatkowo można także wystąpić do Revenue o dokument P21 - Balancing Statement  - od stycznia 2020 jest to Statement of Liability (więcej informacji na stronie Revenue).

DOKUMENTY DLA ZUS

Aby w przyszłości móc potwierdzić okresy ubezpieczenia (pracy) w Irlandii, składając wniosek o przyznanie emerytury w ZUS, należy zachować następujące dokumenty z Irlandii:

  • druk P60 (w razie zmiany pracy w trakcie roku powinien on zawierać informację zbiorczą za cały rok);
  • druk P45 (za ostatni okres pracy w roku, w ciągu którego opuściliśmy Irlandię);
  • dodatkowo potwierdzenie historii naszego ubezpieczenia społecznego, które można uzyskać składając wniosek na stronie internetowej Department of Social and Family Affairs;
  • umowę o pracę oraz tzw. payslipy (odcinki z wysokością wypłat i składek);
  • dokumenty potwierdzające świadczenia przyznane przez Social Welfare: maternity benefit, illness benefit, injury benefit, jobseeker benefit.

Od roku 2019 dokumenty P45 i P60 za rok 2019 i kolejne lata są dostępne tylko poprzez serwis MyAccount. Szczegóły rejestracji znajdują się na podanejj stronie internetowej: https://www.ros.ie/myaccount-web/register.html?execution=e1s1.

DOKUMENTY DLA URZĘDU PRACY - W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Zgodnie z zasadami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego należy ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w tym kraju, na terenie którego wykonywaliśmy ostatnio pracę, tj. w tym wypadku w Irlandii.

W celu uzyskania zasiłku dla bezrobotnych w Irlandii, należy skontaktować się z lokalnym biurem Social Welfare. Informacje na ten temat są dostępne w języku polskim na stronie Citizens Information.

Zasiłek dla bezrobotnych uzyskany w innym państwie UE/EOG, można transferować na określonych zasadach do Polski - więcej informacji na ten temat w Powrotniku w artykule "Transfer zasiłku dla bezrobotnych".

W razie ubiegania się o zasiłek po powrocie do Polski, należy uzyskać w Irlandii formularz U1, który potwierdza okresy zatrudnienia i ubezpieczenia społecznego za granicą. Można wystąpić o ten druk samodzielnie lub po powrocie za pośrednictwem wojewódzkiego urzędu pracy w swoim województwie.

W Irlandii formularz U1 można uzyskać w  Department of Employment Affairs and Social Protection: www.welfare.ie.
Wniosek o wydanie druku U1 można pobrać ze strony internetowej Department of Employment Affairs and Social Protection.

Wniosek należy wypełnić, podać swój adres korespondencyjny i dołączyć do niego kopie dokumentów: P45 z bieżącego roku podatkowego, oraz P60 z poprzedniego roku podatkowego.


Wniosek należy przesłać pocztą na następujący adres:
International Records Section
Department of Employment Affairs and Social Protection
McCarter's Road
Ardaravan
Buncrana
Donegal
Ireland
Tel. dla osób dzwoniących z poza Irlandii: 00353 1 471 5898
Tel. dla osób dzwoniących z Irlandii: 1890 690 690
http://www.welfare.ie/

 

Ubiegając się o formularz U1 za pośrednictwem WUP-u, należy złożyć odpowiedni wniosek i dołączyć do niego dokumenty potwierdzające pracę za granicą.

Więcej informacji na temat ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych po powrocie do Polski z zagranicy znajduje się w Powrotniku w artykule "Zasiłek dla bezrobotnych po powrocie do Polski".


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.