Formalności przed - Irlandia Formalności przed - Irlandia

Back

Czy wracając do Polski muszę zapłacić po raz drugi podatek od dochodów osiągniętych w Irlandii?

Czy wracając do Polski muszę zapłacić po raz drugi podatek od dochodów osiągniętych w Irlandii?

Ostatnia aktualizacja: 11.09 2020 r.

Polska i Irlandia podpisały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, dlatego po powrocie do kraju nie zapłaci Pani drugi raz podatku. Od momentu przeprowadzki i podjęcia pracy w Polsce, przeniesie Pani do kraju swój tzw. ośrodek interesów życiowych i w związku z tym będzie Pani podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Oznacza to, że powinna Pani złożyć roczne zeznanie podatkowe, w którym zgodnie z polsko-irlandzką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania i przewidzianą w niej metodą wyłączenia z progresją w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania należy podać informacje o dochodach osiągniętych w danym roku w kraju i zagranicą oraz składkach na podatek opłaconych w kraju i za granicą. 
 
Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą. Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu - podlegającego opodatkowaniu w Polsce - stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą. Szerzej o tej metodzie rozliczeń piszemy w Powrotniku. Wzór zeznania podatkowego PIT-36 oraz instrukcja do jego wypełnienie są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.