Powrót

Dzieci

 

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-06-29

Wracając do Polski z dziećmi, należy zgromadzić i zabrać ze sobą wszystkie dokumenty urzędowe, ubezpieczenia zdrowotnego oraz szkolne, aby po powrocie do Polski móc dopełnić wszystkich niezbędnych formalności.

W przypadku polskiego dziecka urodzonego za granicą istotny będzie zagraniczny akt urodzenia, na podstawie którego będzie można zarejestrować urodzenie w rejestrze stanu cywilnego. Rejestracji można dokonać jeszcze przed wyjazdem przez Konsulat RP właściwy ze względu na miejsce pobytu w Wielkiej Brytanii.

Również przez Konsulat można dopełnić formalności związanych z nadaniem dziecku numeru PESEL i wydania paszportu, który jest często wymaganym dokumentem tożsamości dziecka, z którym podróżujemy za granicę.

Ważne są również dokumenty ubezpieczenia zdrowotnego, jak karta szczepień przedstawiająca, które szczepionki i badania przechodziło nasze dziecko. 

W przypadku przewlekłych kłopotów zdrowotnych dziecka warto zatroszczyć się o komplet dokumentów od lekarzy oraz stosowne wpisy w karcie zdrowia. Będzie to bardzo pomocne po powrocie, w czasie dalszego leczenia w Polsce.

W przypadku zapisywania dziecka do szkoły w Polsce istotne jest wcześniejsze pobranie dokumentów z lokalnej szkoły, do której dziecko uczęszczało lub którą dziecko ukończyło w Wielkiej Brytanii. Więcej piszemy o tym w artykule „Dzieci w szkole”

Warto wiedzieć

Posiadacze świadectw zagranicznych, którzy zamierzają kontynuować naukę w szkole podstawowej, liceum, technikum lub szkole branżowej I lub II stopnia, są przyjmowani do tych szkół na podstawie odrębnych przepisów, decyzję podejmuje dyrektor szkoły. Dalsze informacje na ten temat znajdują się na stronie Ministerstwa.

Posiadacze świadectw zagranicznych, którzy zamierzają podjąć w Polsce naukę w szkole policealnej lub na studiach wyższych, bądź zamierzają podjąć pracę rezygnując z dalszej nauki, powinni złożyć wniosek o uznanie świadectwa do kuratora oświaty. Spora grupa świadectw jest uznawana automatycznie, bez konieczności uzyskania decyzji kuratora oświaty. Dalsze informacje na ten temat znajdują się na stronie Ministerstwa.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, art. 165 (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 2017 r. poz. 1655)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 2019 r. poz. 685)

W zakresie typów szkół systemu sprzed reformy systemu oświaty, która weszła w życie w roku 2017:

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1453)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1634)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 2019 r. poz. 666)

Teksty aktów prawnych są dostępne w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej http://dziennikustaw.gov.pl/

Aktualizacja: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.