Powrót

Dzieci

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-24

 

Wracając do Polski z dziećmi, należy zgromadzić i zabrać ze sobą niezbędne dokumenty dotyczące np.: aktu urodzenia dziecka, ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokumenty szkolne, aby po powrocie do kraju móc dopełnić wszystkich niezbędnych formalności.

W przypadku dziecka urodzonego w Wielkiej Brytanii istotny będzie zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, na podstawie którego będzie można uwzględnić to zdarzenie w rejestrze stanu cywilnego. Rejestracji można dokonać jeszcze przed wyjazdem przez Konsulat RP właściwy ze względu na miejsce pobytu w Wielkiej Brytanii.

Również przez Konsulat można dopełnić formalności związanych z nadaniem dziecku numeru PESEL i wydania paszportu, który jest często wymaganym dokumentem tożsamości dziecka, z którym podróżujemy za granicę.

Ważne są również dokumenty ubezpieczenia zdrowotnego, jak karta szczepień przedstawiająca, które szczepionki i badania przechodziło nasze dziecko. 

W przypadku przewlekłych kłopotów zdrowotnych dziecka warto zatroszczyć się o komplet dokumentów od lekarzy oraz stosowne wpisy w karcie zdrowia. Będzie to bardzo pomocne po powrocie, w czasie dalszego leczenia w Polsce.

W przypadku zapisywania dziecka do szkoły w Polsce istotne jest wcześniejsze pobranie dokumentów z lokalnej szkoły, do której dziecko uczęszczało lub którą dziecko ukończyło w Wielkiej Brytanii. Więcej piszemy o tym w artykule „Dzieci w szkole”.

 

Warto wiedzieć

Osoby uczące się w szkołach działających w systemie oświaty kraju pobytu, które zamierzają kontynuować naukę w szkole podstawowej, liceum, technikum lub branżowej szkole I lub II stopnia w Polsce, są przyjmowane do tych szkół na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1655 z późn. zm.). Szczegółowe zasady przyjmowania do szkół w Polsce opisane są na naszej stronie.

 

Warunkiem podjęcia studiów w Polsce przez osoby, które uczyły się w szkołach działających w systemie oświaty kraju pobytu jest posiadanie świadectwa równoważnego polskiemu świadectwu dojrzałości. Równoważność świadectw zagranicznych może być:

  • uznana z mocy prawa (szczegółowa informacja o świadectwach zagranicznych uznawanych z mocy prawa znajduje się tu  lub
  • uzyskana na mocy decyzji kuratora oświaty (szczegółowa informacja o uznawaniu lub potwierdzanie wykształcenia decyzją kuratora oświaty znajduje się tu.

Informacje na temat uznania wykształcenia zdobytego za granicą można również znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Uznanie wykształcenia zdobytego w Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu przejściowego, tj. po 31 grudnia 2020 r.

Po zakończeniu okresu przejściowego nie uległy zmianie tryb i zasady uznawania w Polsce świadectw szkolnych, dyplomów oraz innych dokumentów o wykształceniu, wydanych przez szkoły i instytucje egzaminacyjne działające w systemach oświaty Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej, należących do Zjednoczonego Królestwa. Informacje na ten temat znajdują się na stronie: brexit.gov.pl.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, art. 165 (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 2017 r. poz. 1655 z późn. zm.)

     

Teksty aktów prawnych są dostępne w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej: http://dziennikustaw.gov.pl/

 

Aktualizacja: Ministerstwo Edukacji i Nauki; MSZ -  Wydział Organizacyjny, Departament Konsularny


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.