Powrót

Dokumenty dziecka

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-11

Dokumenty dziecka

Wracając do Polski z małoletnimi dziećmi, warto wziąć ze sobą akt urodzenia dziecka, który będzie potrzebny do zarejestrowania go w kraju. Przyda się to choćby ze względu na świadczenia socjalne i późniejsze kwestie związane z edukacją i administracją. Możliwe jest zarejestrowanie dziecka w dowolnym polskim urzędzie stanu cywilnego.

Dzieci urodzone w Irlandii nabywają z mocy prawa obywatelstwo polskie, gdy co najmniej jedno z rodziców jest polskim obywatelem. Piszemy o tym więcej w artykule „Obywatelstwo dziecka urodzonego za granicą”.

PESEL można uzyskać w Wydziale Konsularnym i Polonii Ambasady RP w Dublinie w procedurze ubiegania się o paszport, po wcześniejszej rejestracji zagranicznego aktu urodzenia w polskim urzędzie stanu cywilnego.

Istotne są też dokumenty ubezpieczenia zdrowotnego i karta szczepień przedstawiająca, które szczepionki i badania przechodziło nasze dziecko. W przypadku przewlekłych kłopotów zdrowotnych dziecka warto zatroszczyć się o komplet dokumentów od lekarzy oraz stosowne wpisy w karcie zdrowia. Będzie to bardzo pomocne po powrocie w kontynuacji leczenia w Polsce.

 

Aktualizacja: Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Dublinie


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.