Powrót

Obywatelstwo dziecka urodzonego za granicą

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2022-10-05

Obywatelstwo dziecka urodzonego za granicą zależy od obywatelstwa jego rodziców oraz od prawa obowiązującego w kraju, w którym się ono urodziło.

Dziecko nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa bez względu na miejsce urodzenia, jeżeli co najmniej jeden z rodziców posiada obywatelstwo polskie i w dacie urodzenia dziecka również posiadał obywatelstwo polskie.

Dziecko, które nie ukończyło 16. roku życia, przysposobione przez osobę lub osoby mające obywatelstwo polskie nabywa to obywatelstwo. Przysposobienie pełne skutkuje nabyciem obywatelstwa polskiego przez małoletniego z dniem jego urodzenia, bez względu na datę przysposobienia, jeśli nastąpi przed ukończeniem 16. roku życia przez przysposobionego.

Warto wiedzieć

Od 15 sierpnia 2012 r. nie ma możliwości wyboru dla dziecka obywatelstwa obcego, gdy jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie obywatelem obcego państwa. Niezależnie od woli rodziców, dziecko nabędzie obywatelstwo polskie z mocy prawa, tj. przez urodzenie.

Nabycie przez dziecko urodzone za granicą obywatelstwa państwa, w którym się urodziło, podlega prawu wewnętrznemu tego państwa.

Procedura potwierdzenia obywatelstwa polskiego dla dziecka została opisana tutaj.