Powrót

Jak samodzielnie przedłużyć ważność profilu zaufanego online?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-06-27

Profil zaufany to coraz szerzej znany i stosowany środek elektronicznej identyfikacji tożsamości jego posiadacza i jednocześnie przydatne bezpłatne narzędzie do załatwiania spraw urzędowych online.

Okres ważności profilu zaufanego (PZ) wynosi 3 lata. Jeżeli wiemy, że termin ten upływa, można samodzielnie go wydłużyć o kolejne 3 lata. W wyniku tej operacji ostatnio posiadany profil zaufany traci ważność.

 

Jak przedłużyć ważność profilu zaufanego?

Dane dotyczące ważności osobistego PZ możemy sprawdzić logując się na swoje konto.

 

KROK 1

Po wejściu na konto należy wybrać „profil zaufany” rozwijając listę przy swojej nazwie użytkownika w koncie prywatnym. Następnie wybieramy „mój profil zaufany” i w kolejnym kroku „szczegóły profilu”, a dalej opcję: „przedłuż ważność online.”

 

KROK 2

W kolejnych etapach należy potwierdzić adres mailowy oraz numer telefonu.

Po potwierdzeniu umieszczonych danych, system w oknie pop-up poprosi o wpisanie kodu autoryzacyjnego, który przesyłany jest na wskazany wcześniej adres mailowy. Po jego wpisaniu klikamy przycisk „potwierdź e-mail”.

System wówczas wyświetla okno, w którym należy wpisać kolejny kod autoryzacyjny, tym razem  przesłany w wiadomości SMS na podany numer telefonu.

Po naciśnięciu przycisku „potwierdź numer” przejdziemy do informacji o wyniku zrealizowanego procesu przedłużania profilu zaufanego – pojawi się zielona ikona oraz informacja o pozytywnym wyniku oraz zaktualizowane daty utworzenia oraz wygaśnięcia nowego profilu zaufanego.

 

KROK 3

Jeżeli użytkownik loguje się do profilu zaufanego za pośrednictwem banku, to po naciśnięciu przycisku „potwierdź numer” kolejnym krokiem jest potwierdzenie przedłużenia ważności profilu zaufanego za pomocą obecnej metody autoryzacji, czyli logowaniem do banku.

Po pozytywnej weryfikacji następuje powrót na stronę profilu zaufanego i pojawia się informacja o wyniku zrealizowanego przedłużenia profilu zaufanego - zielona ikona oraz informacja o sukcesie operacji wraz z zaktualizowaniem daty utworzenia oraz wygaśnięcia nowego profilu zaufanego ze wskazaniem kolejnej daty ważności. Brzmi on: „Ważność twojego profilu zaufanego została przedłużona o 3 lata. Nowy termin ważności: … (data)”

 

Powyższy proces jest zrozumiały i szybki, a co najważniejsze nie wymaga umawiania wizyt w urzędach - choć taki sposób wydłużenia ważności profilu zaufanego jest również możliwy.

Różnica między samodzielnym sposobem a potwierdzeniem w punkcie (urzędzie) polega na tym, że po zalogowaniu na swoje konto w kroku 1 wybieramy opcję „przedłuż ważność w punkcie potwierdzającym”, a w kroku 3, po naciśnięciu przycisku „potwierdź numer” pojawi się informacja o dacie do kiedy należy potwierdzić wniosek o przedłużenie PZ w dowolnym punkcie potwierdzającym.

 

Przedłużenie ważności profilu zaufanego w sytuacjach nadzwyczajnych

W przypadku ogłoszenia stanu epidemicznego lub epidemii albo stanu nadzwyczajnego ważność profilu zaufanego, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346), przedłuża się o czas trwania stanu epidemicznego lub epidemii albo stanu nadzwyczajnego – art. 100 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2020.568).

 

O zakładaniu profilu zaufanego pisaliśmy również tu.

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)