Powrót

Jak założyć profil zaufany za granicą?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-08-24

Profil zaufany jest narzędziem umożliwiającym załatwianie spraw urzędowych oraz kontakt z polskimi organami administracji rządowej bez wychodzenia z domu. Dzięki niemu możemy przede wszystkim potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji oraz podpisać dokument podpisem zaufanym.

 

Profil zaufany służy tylko do kontaktów z administracją publiczną (urzędami, ministerstwami) i jest ważny przez 3 lata. Po upływie tego czasu mamy możliwość przedłużenia jego ważność na kolejne 3 lata. Profil zaufany może  założyć każdy, kto posiada numer PESEL oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Podpis zaufany, potwierdzony profilem zaufanym, zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Co załatwimy dzięki profilowi zaufanemu?

Za pomocą profilu zaufanego można:

  • złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego,
  • sprawdzić, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru,
  • sprawdzić  swoje punkty karne,
  • złożyć wniosek o świadczenie 500+ ,
  • zlożyć deklaracje podatkowe PIT-WZ, PIT-OP, PIT-37 i PIT-38 na portalu podatkowym,
  • wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
  • złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
  • wysłać pismo do podmiotu publicznego,
  • pobrać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Jak założyć profil zaufany przebywając za granicą?

Osobom, które mieszkają za granicą  przeszkodą do założenia profilu zaufanego może być brak polskiego rachunku bankowego i co za tym idzie brak możliwości skorzystania z elektronicznych usług urzędu, które umożliwiają założenie profilu.

W przypadku braku dostępu do polskiej bankowości elektronicznej, profil zaufany można założyć poprzez serwis pz.gov.pl wybierając „Załóż Profil Zaufany i potwierdź – w punkcie potwierdzającym”.

Profil założony w ten sposób wymaga osobistego potwierdzenia tożsamości, z dowodem osobistym lub paszportem, w jednym z wybranych punktów potwierdzających. W Polsce są to: urzędy gmin, starostwa powiatowe, poczty, oddziały ZUS czy NFZ.

Za granicą potwierdzaniem tożsamości zajmują się placówki dyplomatyczne.

Należy pamiętać, że po utworzeniu konta na platformie ePUAP i złożeniu wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego mamy 14 dni na potwierdzenie swoich danych w wybranej placówce.

Alternatywne rozwiązanie

W 2020 roku pojawiło się nowe udogodnienie dla osób, które potrzebują załatwić sprawy urzędowe przez Internet, ale nie posiadają profilu zaufanego.

Osoby, które z jakichś powodów nie mogą udać się do punktu potwierdzającego, nie mają dostępu do bankowości elektronicznej lub ich banki nie obsługują opcji założenia profilu zaufanego, mają teraz możliwość założenia profilu zaufanego i potwierdzenia go podczas rozmowy online z urzędnikiem.

Informacje na temat wszystkich rozwiązań można znaleźć tu.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne


Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl