Powrót

Jak założyć profil zaufany za granicą?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-08-24

Profil zaufany jest narzędziem umożliwiającym załatwianie spraw urzędowych oraz kontakt z polskimi organami administracji rządowej bez wychodzenia z domu. Dzięki niemu możemy przede wszystkim potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji oraz podpisać dokument podpisem zaufanym.

 

Profil zaufany służy tylko do kontaktów z administracją publiczną (urzędami, ministerstwami) i jest ważny przez 3 lata. Po upływie tego czasu mamy możliwość przedłużenia jego ważność na kolejne 3 lata. Profil zaufany może  założyć każdy, kto posiada numer PESEL oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Podpis zaufany, potwierdzony profilem zaufanym, zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Co załatwimy dzięki profilowi zaufanemu?

Za pomocą profilu zaufanego można:

  • złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego,
  • sprawdzić, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru,
  • sprawdzić  swoje punkty karne,
  • złożyć wniosek o świadczenie 500+ ,
  • zlożyć deklaracje podatkowe PIT-WZ, PIT-OP, PIT-37 i PIT-38 na portalu podatkowym,
  • wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
  • złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
  • wysłać pismo do podmiotu publicznego,
  • pobrać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Jak założyć profil zaufany przebywając za granicą?

Osobom, które mieszkają za granicą  przeszkodą do założenia profilu zaufanego może być brak polskiego rachunku bankowego i co za tym idzie brak możliwości skorzystania z elektronicznych usług urzędu, które umożliwiają założenie profilu.

W przypadku braku dostępu do polskiej bankowości elektronicznej, profil zaufany można założyć poprzez serwis pz.gov.pl wybierając „Załóż Profil Zaufany i potwierdź – w punkcie potwierdzającym”.

Profil założony w ten sposób wymaga osobistego potwierdzenia tożsamości, z dowodem osobistym lub paszportem, w jednym z wybranych punktów potwierdzających. W Polsce są to: urzędy gmin, starostwa powiatowe, poczty, oddziały ZUS czy NFZ.

Za granicą potwierdzaniem tożsamości zajmują się placówki dyplomatyczne.

Należy pamiętać, że po utworzeniu konta na platformie ePUAP i złożeniu wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego mamy 14 dni na potwierdzenie swoich danych w wybranej placówce.

Alternatywne rozwiązanie

W tym roku pojawiło się nowe udogodnienie dla osób, które potrzebują załatwić sprawy urzędowe przez Internet, ale nie posiadają profilu zaufanego.

Osoby, które z jakichś powodów nie mogą udać się do punktu potwierdzającego, nie mają dostępu do bankowości elektronicznej lub ich banki nie obsługują opcji założenia profilu zaufanego, mają teraz możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego. Aby go potwierdzić, wystarczy rozmowa online z urzędnikiem.

Informacje na temat tego rozwiązania znajdują się na stronie internetowej Zielonej Linii.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne


Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.