Powrót

"Sperrzeit" - zawieszenie zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-06-03

W Niemczech karencja w wypłacie zasiłku dla bezrobotnych, zwana "sperrzeit", może wystąpić m.in. wtedy, gdy osoba zgłaszająca się po zasiłek dla bezrobotnych niewłaściwie rozwiązała stosunek pracy, w trakcie trwania umowy popełniła pewne naruszenia lub nie wywiązała się z obowiązków osoby bezrobotnej względem urzędu pracy.

Oto kilka przykładów sytuacji, w których może zostać nałożona karencja:

 

1. Rezygnacja z pracy bez ważnego powodu

Jeśli osoba zrezygnuje z pracy bez ważnego powodu, z własnej inicjatywy, karencja w wypłacie świadczenia, co do zasady, wynosi 12 tygodni.

To, czy powód zakończenia umowy był uzasadniony każdorazowo ocenia urząd pracy na podstawie indywidualnych okoliczności, przedstawionych dowodów i złożonych pisemnych wyjaśnień.

W sytuacjach wyjątkowych Federalny Urząd Pracy (Bundesagentur für Arbeit) może zwolnić pracownika z jej nałożenia.

 

2. Zwolnienie dyscyplinarne

Jeśli osoba została zwolniona z pracy z powodu naruszenia regulaminu firmy, działania na jej szkodę lub celowego przewinienia (np. kradzież, oszustwo).

 

3. Spóźniona rejestracja w urzędzie pracy

Tu należy przypomnieć, że w niemieckim urzędzie pracy należy zarejestrować się na co najmniej trzy miesiące przed zakończeniem stosunku pracy lub możliwie najszybciej w przypadku nieoczekiwanego rozwiązania umowy o pracę.

Więcej piszemy o tym tutaj.

 

4. Odmowa przyjęcia oferty pracy lub szkolenia

Osoba bezrobotna może również zostać ukarana karencją, jeśli odmówi przyjęcia oferty odpowiedniej pracy lub uczestnictwa w szkoleniu, kursie językowym/integracyjnym, które zostały jej zaproponowane przez agencję ds. zatrudnienia w celu zwiększenia szans na rynku pracy czy podniesienia kwalifikacji.

Podobna sytuacja może nastąpić w przypadku przerwania szkolenia czy kursu, który już rozpoczęto.

 

5. Niewywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez urząd pracy, takich jak stawianie się na wyznaczane wizyty, wykonywanie zlecanych badań weryfikujących możliwość zatrudnienia (w tym psychologicznych)

Powyższe stanowi jedynie podstawowe przesłanki do zastosowania „sperrzeit” przez niemiecki urząd pracy.

Planując zakończenie trwającej umowy warto zasięgnąć opinii urzędu, co do konsekwencji jakie mogą nas czekać. Podczas konsultacji należy przedstawić wszystkie istotne informacje, z punktu widzenia indywidualnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na nałożenie karencji.

 

Warto wiedzieć

Bezrobotny objęty „sperrzeit” zachowuje ubezpieczenie zdrowotne oraz pielęgnacyjne, które opłaca agencja pracy.

 

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)

 

Źródło:

https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-fuer-arbeitslose_ba036520.pdf