Powrót

Kiedy i jak zarejestrować się w urzędzie pracy w Niemczech?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-02-12

W odróżnieniu od przepisów obowiązujących w Polsce, rejestracji w niemieckim urzędzie pracy można dokonać jeszcze przed zakończeniem stosunku pracy, jeśli wiemy, że umowa zakończy się z terminem na jaki została zawarta bądź jesteśmy w okresie jej wypowiedzenia. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Odpowiadamy.


Sposobów na rejestrację w niemieckim urzędzie pracy jest kilka. Najłatwiej jest zarejestrować się online poprzez stronę internetową urzędu, który automatycznie przyjmie zgłoszenie. Rejestracji można dokonać jako użytkownik wcześniej utworzonego konta w serwisie lub tworząc takie konto i przekazując wymagane dane w momencie rejestracji w urzędzie.

 

Rejestracji można dokonać również:

  • osobiście,
  • telefonicznie (0800 4 555500; numer bezpłatny) oraz
  • pisemnie, wysyłając zgłoszenie pocztą.

Ważne, aby wybrać jeden, dogodny dla siebie sposób.

 

Kiedy zarejestrować się w urzędzie?

Wiedząc, że umowa z pracodawcą wygaśnie lub nie zostanie przedłużona, mamy obowiązek zarejestrowania się co najmniej na 3 miesiące przed zakończeniem stosunku pracy.

Jeżeli dowiemy się o rozwiązaniu stosunku pracy w okresie późniejszym niż wspomniane 3 miesiące (np. miesiąc przed zakończeniem umowy), rejestracja powinna odbyć się w ciągu 3 dni od daty, w której taką informację otrzymaliśmy.

Powyższy obowiązek wynika z przepisów Kodeksu socjalnego (SGB) Księga trzecia (III) ust. 1 o promocji zatrudnienia.

Warto dodać, że spóźnienie z rejestracją może skutkować zmniejszeniem kwoty należnego zasiłku lub jego zawieszeniem.

 

Warto wiedzieć

Rejestracji w niemieckim urzędzie pracy można również dokonać, gdy otrzymujemy zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, ale wiemy, że uprawnienie do niego wygasa i nie nastąpi kontynuacja jego wypłaty.

Jeżeli stan zdrowia nie pozwala nam na rejestrację osobistą bądź online, możemy wyznaczyć przedstawiciela, który zarejestruje nas w naszym imieniu.

 

Do którego urzędu się zgłosić? Jakie dokumenty są niezbędne do rejestracji?

Rejestracji należy dokonać w urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Ich wyszukiwarka znajduje się tu.
 
Do rejestracji wymaga się okazania dowodu tożsamości (dowód osobisty/paszport) oraz aktualnego potwierdzenia posiadanego meldunku.
 
Urząd może też wymagać dodatkowych dokumentów.

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)


 
Źródło:
 
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-melden/

https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-fuer-arbeitslose_ba015368.pdf

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__38.html