Powrót

Zwrot składki PRSI (ubezpieczenia społecznego)

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-04

Zwrot składki PRSI (ubezpieczenia społecznego)

Nie ma możliwości ubiegania się o zwrot Health Contribution za okres od 1 stycznia 2011 r.

Do zwrotu tej części składki uprawnione były osoby, które np. w 2010 roku zarobiły mniej niż 26 000 EUR i jednocześnie zarobiły więcej niż 500 EUR w ciągu któregokolwiek tygodnia w 2010 roku.

Wynikało to z metody naliczania składki zdrowotnej – płaciły ją osoby zarabiające co najmniej 26 000 EUR rocznie brutto (czyli co najmniej 500 EUR na tydzień). Dodatkowo system potrącania składki PRSI pozwalał na naliczanie składek cotygodniowo. W sytuacji gdy występowały wahania zarobków (a zarobki oscylowały w okolicach kwoty 500 EUR tygodniowo), możliwe było, że w niektórych tygodniach (kiedy dana osoba zarobiła trochę ponad 500 EUR, np. z racji wypracowanych nadgodzin) składka została potrącona. Jeżeli w rozliczeniu rocznym zarobki takiej osoby nie przekroczyły 26 000 EUR (52 tygodnie x 500 EUR), nadpłacona składka zdrowotna podlegała zwrotowi.

 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.